Інформаційна технологія динамічної інтеграції слабоструктурованих даних у web-системах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор технічних наук, професор Берко Андрій Юліанович
Спеціальність
05.13.06 — інформаційні технології
Дата захисту
17.03.2017 16:25
Статус
дисертація захищена