Методика розслідування катувань, що вчиняються співробітниками Національної поліції

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Канцір Володимир Степанович
Спеціальність
12.00.09 — кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Дата захисту
20.10.2017 10:04
Статус
дисертація захищена