Розвиток експортно-імпортної діяльності машинобудівних підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор економічних наук, професор Штангрет Андрій Михайлович
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
30.06.2017 16:08
Статус
дисертація захищена