Архітектурно-планувальна організація громадських будинків і споруд на території рекультивованих кар’єрів (на прикладі Кривбасу)

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата архітектури
Науковий керівник / консультанти
доктор архітектури, професор Ніколаєнко Володимир Анатолійович
Спеціальність
18.00.02 — архітектура будівель і споруд
Дата захисту
23.06.2017 15:03
Статус
дисертація захищена