Витрати на логістично-постачальницьку діяльність підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
09.10.2017 15:55
Статус
дисертація захищена