Методи удосконалення телевізійного сканувального мікроскопа з освітленням досліджуваних мікрооб’єктів в ультрафіолетовому діапазоні

Дисертація на здобуття наукового ступеня
Кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Шклярський В.І.
Спеціальність
05.12.17 — радіотехнічні та телевізійні системи
Дата захисту
06.10.2017 11:33
Статус
дисертація захищена