Основи технології алкоголізу тригліцеридів у присутності іонів двовалентних металів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., доц. Мельник Степан Романович
Спеціальність
05.17.04 — технологія продуктів органічного синтезу
Дата захисту
01.12.2017 08:28
Статус
дисертація захищена