Синтез, хімічні та біологічні властивості конденсованих гетероциклічних похідних хінонів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор хімічних наук, професор Новіков Володимир Павлович
Спеціальність
02.00.03 — органічна хімія
Дата захисту
22.05.2017 10:07
Статус
дисертація захищена