Математичне моделювання та просторовий аналіз процесів емісії парникових газів від використання палива у промисловості України і Польщі

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Бунь Ростислав Адамович
Спеціальність
01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту
17.05.2017 11:53
Статус
дисертація захищена