Розроблення високочутливих оптичних сенсорів шкідливих газів (SO2, NO2, та CO2) на основі рідкокристалічних речовин, допованих вуглецевими нанотрубками

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор фізико-математичних наук, професор Микитюк Зіновій Матвійович
Спеціальність
05.27.01 — твердотільна електроніка
Дата захисту
16.03.2017 16:10
Статус
дисертація захищена