Методи та засоби аналізу процесів землекористування для дослідження емісії вуглекислого газу

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Густі Микола Іванович
Спеціальність
05.13.06 — інформаційні технології
Дата захисту
17.03.2017 16:24
Статус
дисертація захищена