Автоматизація процесу керування гідродинамічним режимом магістрального нафтопроводу

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Пістун Євген Павлович
Спеціальність
05.13.07 — автоматизація процесів керування
Дата захисту
27.10.2017 10:34
Статус
дисертація захищена