Гідродинамічний кавітатор для кавітаційно-флотаційного розділення водних гетерогенних середовищ

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор технічних наук, професор Знак Зеновій Орестович
Спеціальність
05.17.08 — процеси та обладнання хімічної технології
Дата захисту
05.05.2017 10:05
Статус
дисертація захищена