Активізування діяльності працівників комунікаційної системи підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Шпак Нестор Омелянович
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
30.10.2017 15:52
Статус
дисертація захищена