Модифікація структури та властивостей функціональних матеріалів на основі кобальтитів RCoO3 (R = Pr -Tb)

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор хімічних наук, професор Василечко Леонід Орестович
Спеціальність
01.04.07 — фізика твердого тіла
Дата захисту
06.04.2017 16:08
Статус
дисертація захищена