Гетерогенно-каталітичне одержання акрилатних мономерів за суміщеними реакціями конденсації та естерифікації

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.т.н., с.н.с. Івасів Володимир Васильович
Спеціальність
05.17.04 — технологія продуктів органічного синтезу
Дата захисту
01.12.2017 08:30
Статус
дисертація захищена