Методи та моделі побудови енергоефективних фотонних транспортних мереж

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Климаш М.М.
Спеціальність
05.12.02 — телекомунікаційні системи та мережі
Дата захисту
06.10.2017 11:36
Статус
дисертація захищена