Розвиток процесів забезпечення інвестування підприємств сільськогосподарського машинобудування

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Карачина Наталія Петрівна
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
06.10.2017 16:03
Статус
дисертація захищена