Синтез телекомунікаційних сервісних платформ національного масштабу

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Климаш Михайло Миколайович
Спеціальність
05.12.02 — телекомунікаційні системи та мережі
Дата захисту
01.12.2017 11:27
Статус
дисертація захищена