Математичне та програмне забезпечення інформаційно - технологічного супроводу інклюзивного навчання

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Пасічник Володимир Володимирович
Спеціальність
01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем
Дата захисту
17.05.2017 11:56
Статус
дисертація захищена