Правовий статус неповнолітніх: теоретико-правове дослідження

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Жаровська Ірина Мирославівна
Спеціальність
12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
27.10.2017 13:06
Статус
дисертація захищена