Формування готовності до академічної мобільності у студентів вищого технічного навчального закладу

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Науковий керівник / консультанти
кандидат педагогічних наук, доцент Кутузова Галина Іванівна
Спеціальність
13.00.04 — теорія та методика професійної освіти
Дата захисту
29.06.2017 10:20
Статус
дисертація захищена