Управління толінговими операціями на підприємствах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
Кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Мельник О.Г.
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
06.10.2017 16:00
Статус
дисертація захищена