Протиправна поведінка людини: філософсько-правовий вимір

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кaндидaтa юридичних нaук
Науковий керівник / консультанти
доктор юридичних наук, професор, Канцір Володимир Степанович
Спеціальність
12.00.12 — філософія права
Дата захисту
29.04.2017 13:13
Статус
дисертація захищена