Архітектурна організація об’єктів сучасної рекреації у Карпатському регіоні України

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата архітектури
Науковий керівник / консультанти
кандидат архітектури, доцент Юрчишин Галина Миколаївна
Спеціальність
18.00.01 — теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури
Дата захисту
16.05.2017 15:12
Статус
дисертація захищена