Наномодифіковані портландцементні композиції та швидкотверднучі бетони на їх основі

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Саницький М.А.
Спеціальність
05.23.05 — будівельні матеріали та вироби
Дата захисту
03.10.2017 10:22
Статус
дисертація захищена