Засоби багатоваріантного аналізу ефективності алгоритмів поведінки бортової радіотелеметричної системи короткотривалого використання

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.т.н., доц. Озірковський Леонід Деонісійович
Спеціальність
05.12.17 — радіотехнічні та телевізійні системи
Дата захисту
01.12.2017 12:25
Статус
дисертація захищена