Синтез та дослідження властивостей поліестерів на основі N-похідних глутамінової кислоти та полісахаридів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Самарик Володимир Ярославович
Спеціальність
02.00.06 — хімія високомолекулярних сполук
Дата захисту
22.05.2017 10:04
Статус
дисертація захищена