Йодид- і бромід-допантна модифікація нанопористих вуглеців та поліаніліну для псевдоконденсаторів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
кандидат хімічних наук, доцент Бахматюк Богдан Петрович
Спеціальність
01.04.07 — фізика твердого тіла
Дата захисту
06.04.2017 16:09
Статус
дисертація захищена