Формування та розвиток системи адміністрування на підприємстві

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Подольчак Назар Юрійович
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
01.12.2017 15:45
Статус
дисертація захищена