Професійний розвиток учителів загальноосвітніх шкіл Австралії

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор педагогічних наук, професор Мукан Наталія Василівна
Спеціальність
13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки
Дата захисту
29.06.2017 10:21
Статус
дисертація захищена