Функціонально-планувальна реструктуризація територій промислових об’єктів міста (на прикладі м. Львова)

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата архітектури
Науковий керівник / консультанти
Криворучко Юрій Іванович
Спеціальність
18.00.01 — теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури
Дата захисту
06.09.2017 14:51
Статус
дисертація захищена