Каталог дисертацій


Тема дисертації Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
501 Дослідження і розроблення нанорозмірних структур на поверхневих плазмонах для пристроїв інфокомунікаційних систем Невінський Денис Володимирович кандидат технічних наук, професор Павлиш Володимир Андрійович кандидата технічних наук 31.03.2017 р. Д 35.052.10
502 Методи та моделі управління доступом до фізичного середовища безпровідних комп'ютерних мереж Панова Ольга Сергіївна кандидат технічних наук, доцент Обельовська Квітослава Михайлівна кандидата технічних наук 31.03.2017 р. Д 35.052.14
503 Вдосконалення нормативно-технічного забезпечення випробувань та якості косметичних засобів Кордіяка Юлія Миронівна доктор технічних наук, професор Байцар Роман Іванович кандидата технічних наук 30.03.2017 р. Д 35.052.21
504 Математичне моделювання розвитку пітингоподібних дефектів методом коміркових автоматів Торська Роксана Володимирівна доктор технічних наук, професор Русин Богдан Павлович кандидата технічних наук 30.03.2017 р. Д 35.052.05
505 Метрологічна перевірка програмного забезпечення засобів вимірювання Олеськів Ольга Михайлівна доктор технічних наук, професор Микитин Ігор Петрович доктор технічних наук, професор Томас Фрьогліх (Thomas Fröhlich) кандидата технічних наук 30.03.2017 р. Д 35.052.21
506 Методи ідентифікації інтервальних моделей характеристик середовища моніторингу зворотного гортанного нерва Савка Надія Ярославівна доктор технічних наук, професор Дивак Микола Петрович кандидата технічних наук 30.03.2017 р. Д 35.052.05
507 Поліпшення показників автомобіля шляхом впливу на робочі процеси дизеля при роботі на суміші палив Галущак Олександр Олександрович доктор технічних наук, професор Поляков Андрій Павлович кандидата технічних наук 29.03.2017 р. К 35.052.20
508 Методи та алгоритми побудови хмаркових сховищ даних на основі розподілених телекомунікаційних систем Струбицький Ростислав Павлович доктор технічних наук, професор Шаховська Наталія Богданівна кандидата технічних наук 21.03.2017 р. Д 35.052.10
509 Кримінально-правова диференціація віку Плашовецький Олександр Андрійович доктор юридичних наук, доцент Марисюк Костянтин Богданович кaндидaтa юридичних нaук 20.03.2017 р. К 35.052.23
510 Методи та засоби аналізу процесів землекористування для дослідження емісії вуглекислого газу Турковська Ольга Володимирівна кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Густі Микола Іванович кандидата технічних наук 17.03.2017 р. Д 35.052.14
511 Інформаційна технологія динамічної інтеграції слабоструктурованих даних у web-системах Кушнірецька Ірина Ігорівна доктор технічних наук, професор Берко Андрій Юліанович кандидата технічних наук 17.03.2017 р. Д 35.052.14
512 Модифікування структур системи кремній – пористий кремній – нанорозмірні плівки оксидів (SіO2, SnO2, ZnO) для пристроїв електронної техніки Хрипко Сергій Леонідович доктор технічних наук, професор Левінзон Давід Іделевич доктора технічних наук 16.03.2017 р. Д 35.052.13
513 Розроблення високочутливих оптичних сенсорів шкідливих газів (SO2, NO2, та CO2) на основі рідкокристалічних речовин, допованих вуглецевими нанотрубками Петришак Василь Степанович доктор фізико-математичних наук, професор Микитюк Зіновій Матвійович кандидата технічних наук 16.03.2017 р. Д 35.052.13
514 Адміністративно-правові засади підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення Василів Соломія Степанівна доктор юридичних наук, професор Остапенко Олексій Іванович кaндидaтa юридичних нaук 28.02.2017 р. Д 35.052.19
515 Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації Зільник Наталія Михайлівна доктор юридичних наук, професор Остапенко Олексій Іванович кaндидaтa юридичних нaук 28.02.2017 р. Д 35.052.19
516 Правова ідентичність особи Парута Олена Володимирівна доктор юридичних наук, доцент Жаровська Ірина Мирославівна кaндидaтa юридичних нaук 27.02.2017 р. Д 35.052.19
517 Судова практика як джерело права Слотвінська Наталія Дмитрівна доктор юридичних наук, професор Гарасимів Тарас Зеновійович кaндидaтa юридичних нaук 27.02.2017 р. Д 35.052.19
518 Методи та засоби комп’ютерного опрацювання сигналів інтерферометрії білого світла Хома Анна Володимирівна доктор технічних наук, професор Стадник Богдан Іванович доктор технічних наук, професор Манске Ебергард кандидата технічних наук 24.02.2017 р. Д 35.052.08
519 Підвищення якості передачі потокового трафіку в мультисервісних мережах Червенець Володимир Володимирович кандидат технічних наук, доцент Романчук Василь Іванович кандидата технічних наук 24.02.2017 р. Д 35.052.10
520 Методи підвищення ефективності компонентів безпеки комп’ютерних систем з використанням маскуючих елементів текстових та біометричних даних Ігнатович Анатолій Олександрович кандидат технічних наук, доцент Парамуд Ярослав Степанович кандидата технічних наук 24.02.2017 р. Д 35.052.08
521 Підвищення якості надання композитних сервісів у мережах із сервісно-орієнтованою архітектурою Шпур Ольга Миколаївна доктор технічних наук Стрихалюк Богдан Михайлович кандидата технічних наук 24.02.2017 р. Д 35.052.10
522 Технологічне забезпечення якості нарізання зубчастих коліс радіально-коловим способом Громнюк Сергій Іванович доктор технічних наук, професор Грицай Ігор Євгенович кандидата технічних наук 06.02.2017 р. Д 35.052.06
523 5-Алкенілфункціоналізовані 4-хлороімідазоли та їх похідні Мельник Оксана Ярославівна доктор хімічних наук, професор Вовк Михайло Володимирович кандидата хімічних наук 30.01.2017 р. Д 35.052.01
524 Синтез і дослідження похідних 3-, (4-)ацетилфеніл-2н-хромен-2-онів та 1-метилхінолін-2(1н)-ону Руснак Ольга Вікторівна доктор хімічних наук, професор Лявинець Олександр Семенович кандидата хімічних наук 30.01.2017 р. Д 35.052.01
525 Математична культура юриста: філософсько-правовий аспект Граб Марія Іванівна доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович кaндидaтa юридичних нaук 29.12.2016 р. Д 35.052.19
526 Людина у природно-правовому просторі: інтелігібельний і сенсибельний виміри Романова Альона Сергіївна доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович доктора юридичних наук 29.12.2016 р. Д 35.052.19
527 Усталені режими електротехнічного комплексу «електропостачальна система — помпова станція» Лисяк Владислав Георгійович кандидат технічних наук, доцент Гоголюк Петро Федорович кандидата технічних наук 29.12.2016 р. Д 35.052.02
528 Математичні моделі систем з лімітуючими факторами та методи їх ідентифікації Пасічник Роман Мирослав доктор технічних наук, професор Дивак Микола Петрович доктора технічних наук 29.12.2016 р. Д 35.052.05
529 Адміністративний суд в системі державних органів України Пипяк Микола Іванович доктор юридичних наук, професор Гумін Олексій Михайлович кaндидaтa юридичних нaук 28.12.2016 р. Д 35.052.19
530 Обґрунтування параметрів та режимів роботи вібраційних об’ємних дозаторів для дрібнодисперсних сипких матеріалів Магерус Надія Іванівна кандидат технічних наук, доцент Шоловій Юрій Петрович кандидата технічних наук 28.12.2016 р. Д 35.052.06
531 Адміністративна відповідальність в адміністративному праві україни: сучасне розуміння, нові підходи Крижановська Вікторія Анатоліївна доктор юридичних наук, професор Остапенко Олексій Іванович кaндидaтa юридичних нaук 28.12.2016 р. Д 35.052.19
532 Вдосконалення методів та засобів імпедансометрії для дослідження тканин організму людини Антонюк Олена Олександрівна доктор технічних наук, професор Походило Євген Володимирович кандидата технічних наук 26.12.2016 р. Д 35.052.21
533 Нормативно-методичне забезпечення статистичного контролю виробничих процесів та якості продукції Мороз Леся Василівна доктор технічних наук, професор Байцар Роман Іванович кандидата технічних наук 26.12.2016 р. Д 35.052.21
534 Етнічні мотиви в архітектурі сучасних інтер’єрів підприємств харчування Громнюк Адріана Ігорівна доктор архітектури, професор Черкес Богдан Степанович кандидата архітектури 13.12.2016 р. Д 35.052.11
535 Теоретичні основи процесів інерційно-фільтруючої сепарації Ляпощенко Олександр Олександрович доктор технічних наук, професор Склабінський Всеволод Іванович доктора технічних наук 12.12.2016 р. Д 35.052.09
536 Кримінально-правова характеристика умисного знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства Незнайко Станіслав Володимирович к. ю. н., доц. Мовчан Роман Олександрович кaндидaтa юридичних нaук 08.12.2016 р. К 35.052.23
537 Інвестиційне забезпечення технологічного оновлення машинобудівних підприємств Добрянська Марˈяна Володимирівна доктор економічних наук, професор Шкварчук Людмила Олександрівна кандидата економічних наук 05.12.2016 р. Д 35.052.03
538 Комерціалізація інноваційної продукції машинобудівних підприємств Косцик Романа Степанівна доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович кандидата економічних наук 05.12.2016 р. Д 35.052.03
539 Соціально-економічні важелі забезпечення полівекторного розвитку підприємств Дідик Андрій Миколайович доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 02.12.2016 р. Д 35.052.03
540 Наповнені пористі композити на основі кополімерів полівінілпіролідону Дзяман Ірина Зіновіївна доктор технічних наук, професор Скорохода Володимир Йосипович кандидата технічних наук 02.12.2016 р. Д 35.052.07
541 Інноваційні технології мотивування персоналу машинобудівних підприємств Бодарецька Ольга Миколаївна доктор економічних наук, професор Мельник Ольга Григорівна кандидата економічних наук 02.12.2016 р. Д 35.052.03
542 Основи технологій одержання полімерних композитів на основі модифікованих осаджених силікатів Масюк Андрій Сергійович доктор технічних наук, професор Левицький Володимир Євстахович кандидата технічних наук 02.12.2016 р. Д 35.052.07
543 Інформаційні технології усунення ударів та вібрацій в похило-скерованому бурінні Матвійків Тарас Михайлович доктор технічних наук, професор Теслюк Василь Миколайович кандидата технічних наук 01.12.2016 р. Д 35.052.14
544 Забезпечення екологічної безпеки водосховищ шляхом використання мікроводоростей для виробництва енергоносіїв Синельніков Олександр Дмитрович доктор технічних наук, професор Мальований Мирослав Степанович кандидата технічних наук 30.11.2016 р. К 35.052.22
545 Знешкодження забруднень стічних вод молокопереробних комплексів сорбційними методами Гивлюд Анна Миколаївна доктор технічних наук, професор Гумницький Ярослав Михайлович кандидата технічних наук 30.11.2016 р. К 35.052.22
546 Архітектурно-типологічні принципи реновації бібліотек вищих навчальних закладів України Воронкова Іванна Святославівна доктор архітектури, професор Проскуряков Віктор Іванович кандидата архітектури 28.11.2016 р. Д 35.052.11
547 Апроксимація регіонального гравітаційного поля неортогональними функціями Джуман Богдан Богданович доктор фізико-математичних наук, професор Марченко Олександр Миколайович кандидата технічних наук 25.11.2016 р. Д 35.052.12
548 Автоматизоване оновлення на топографічних картах дорожніх мереж іраку з використанням космічних знімків Ранг Абдулкарим Абдаллах Абдаллах доктор технічних наук, професор Дорожинський Олександр Людомирович кандидата технічних наук 25.11.2016 р. Д 35.052.12
549 Побудова моделей гравітаційного поля землі за супутниковими даними Лопушанський Олександр Миколайович доктор фізико-математичних наук, професор Марченко Олександр Миколайович кандидата технічних наук 24.11.2016 р. Д 35.052.12
550 Модифікація рідкокристалічних структур та завадостійких сигнальних перетворювачів для оптичних сенсорних пристроїв Вісьтак Марія Володимирівна доктор фізико-математичних наук, професор Микитюк Зеновій Матвійович доктора технічних наук 24.11.2016 р. Д 35.052.13
551 Просторово-часова диференціація горизонтальних рухів земної кори європи за даними гнсс-вимірів Вовк Андрій Ігорович доктор технічних наук, професор Третяк Корнилій Романович кандидата технічних наук 24.11.2016 р. Д 35.052.12
552 Заборона дискримінації: загальнотеоретичне дослідження Равлінко Зоряна Петрівна кандидат юридичних нaук, доцент Романова Альона Сергіївна кaндидaтa юридичних нaук 21.11.2016 р. Д 35.052.19
553 Особисті права та свободи людини:загальнотеоретичне дослідження Кожан Володимир Віталійович кандидат юридичних нaук, доцент Романова Альона Сергіївна кaндидaтa юридичних нaук 21.11.2016 р. Д 35.052.19
554 Моделі та алгоритми підвищення якості обслуговування у телекомунікаційних програмно-конфігурованих мережах Селюченко Мар’ян Олександрович доктор технічних наук, професор Климаш Михайло Миколайович кандидата технічних наук 18.11.2016 р. Д 35.052.10
555 Підвищення роздільної здатності сенсорів видимого діапазону для систем моніторингу з субпіксельною обробкою зображень Фабіровський Сергій Євгенович доктор технічних наук, професор Прудиус Іван Никифорович кандидата технічних наук 17.11.2016 р. Д 35.052.10
556 Елементи широкосмугових засобів зв’язку на основі детермінованого хаосу та провідникових метаструктур Вовчук Дмитро Анатолійович доктор технічних наук, професор Політанський Леонід Францович кандидата технічних наук 17.11.2016 р. Д 35.052.10
557 Метод підвищення пропускної здатності закритого відеоканалу для відомчих інфокомунікаційних систем Комолов Дмитро Іванович доктор технічних наук, професор Бараннік Володимир Вікторович кандидата технічних наук 08.11.2016 р. Д 35.052.10
558 Математичне моделювання термопружного стану шаруватих циліндричних тіл за умов складного високотемпературного нагрівання Ракоча Ірина Ігорівна д.т.н., професор Попович Василь Степанович кандидата технічних наук 03.11.2016 р. Д 35.052.05
559 Математичне та програмне забезпечення системи виявлення зворотного гортанного нерва Падлецька Наталія Ігорівна доктор технічних наук, професор Дивак Микола Петрович кандидата технічних наук 03.11.2016 р. Д 35.052.05
560 Розв’язання динамічної задачі комівояжера з використанням поведінкової моделі колонії мурах в багатоагентних системах Муляревич Олександр Володимирович к. т. н., доц. Голембо Вадим Адольфович кандидата технічних наук 28.10.2016 р. Д 35.052.08
561 Фізико-хімічні основи технологій хімічно модифікованих оксидних керамічних порошків технічного призначення Луцюк Ірина Володимирівна доктор технічних наук, професор Вахула Ярослав Іванович доктора технічних наук 17.10.2016 р. Д 35.052.09
562 Методика розслідування крадіжок особистого майна пасажирів, вчинених на залізничному транспорті України Коваль Юрій Євгенович доктор юридичних наук, професор Гумін Олексій Михайлович кандидата юридичних наук 13.10.2016 р. К 35.052.23
563 Участь прокурора в доказуванні під час досудового розслідування Палюх Андрій Ігорович кандидат юридичних наук, доцент Благута Роман Ігорович кандидата юридичних наук 13.10.2016 р. К 35.052.23
564 Формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства Холявка Лілія Юріївна доктор економічних наук, професор Князь Святослав Володимирович кандидата економічних наук 12.10.2016 р. Д 35.052.03
565 Економічне оцінювання та регулювання механізмів залучення інвестицій на підприємство Федорчак Олексій Євстахійович доктор економічних наук, професор Георгіаді Неллі Георгіївна кандидата економічних наук 12.10.2016 р. Д 35.052.03
566 Хімічне модифікування епоксидних смол (оліго)діолами Івашків Остап Петрович доктор хімічних наук, професор Братичак Михайло Миколайович кандидата хімічних наук 10.10.2016 р. Д 35.052.01
567 Державно-нормативне управління інвестиційною діяльністю господарських об'єднань Федевич Людмила Станіславівна д.е.н., проф. Алєксєєв Ігор Валентинович кандидата економічних наук 10.10.2016 р. Д 35.052.03
568 Дослідження взаємодії 1-нітроетенів і заміщених 2-нітротіофенів з метиленактивними сполуками Радь Назар Іванович доктор хімічних наук, професор Обушак Микола Дмитрович кандидата хімічних наук 10.10.2016 р. Д 35.052.01
569 Розвиток диверсифікації на підприємствах Дрималовська Христина Василівна кандидат економічних наук, доцент Скибінський Олександр Станіславович кандидата економічних наук 10.10.2016 р. Д 35.052.03
570 Правоохоронна діяльність країн ЄС: порівняльно-правове дослідження Білас Андрій Іванович доктор юридичних наук, професор Камінська Наталія Василівна кандидата юридичних наук 04.10.2016 р. Д 35.052.19
571 Роль органів державної влади у забезпеченні прав людини і громадянина в демократичному суспільстві: теоретико-правовий вимір Стахура Богдан Ігорович д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович кандидата юридичних наук 04.10.2016 р. Д 35.052.19
572 Розвиток системи управління житловим фондом в Україні Мороз Наталія Володимирівна доктор економічних наук, професор Алєксєєв Ігор Валентинович кандидата економічних наук 03.10.2016 р. Д 35.052.03
573 Етіологічна діагностика експортно-імпортної діяльності підприємств Нагірна Мар’яна Ярославівна доктор економічних наук, професор Мельник Ольга Григорівна кандидата економічних наук 03.10.2016 р. Д 35.052.03
574 Прaвoве виховання прaцiвникiв OВС: теoретикo-правовий вимiр Андрусишин Роман Миколайович доктор юридичних наук, професор Гарасимів Тарас Зеновійович кандидата юридичних наук 30.09.2016 р. Д 35.052.19
575 Інформаційно-правове забезпечення діяльності недержавних громадських організацій в Україні Цьвок Мар’яна Степанівна доктор юридичних наук, професор Остапенко Олексій Іванович кандидата юридичних наук 30.09.2016 р. Д 35.052.19
576 Математичні моделі для підвищення ефективності оцінки параметрів неоднорідних середовищ за відомим розподілом розсіяного електромагнітного поля Синявский Андрій Тадейович д-р. фіз.-мат. наук, проф. Назарчук Зіновій Теодорович доктора технічних наук 08.09.2016 р. Д 35.052.05
577 Інформаційні технології динамічного планування та прийняття рішень на основі ймовірнісно-статистичних методів Гожий Олександр Петрович д.т.н., проф. Бідюк Петро Іванович доктора технічних наук 26.08.2016 р. Д 35.052.14
578 Зниження рівня бактеріального забруднення гідросфери комплексними фізико-адсорбційними методами очищення стічних вод Вронська Наталія Юріївна д. т. н., проф. Мальований Мирослав Степанович кандидата технічних наук 05.07.2016 р. К 35.052.22
579 Адміністративно-правове регулювання профілактики правопорушень у сфері економіки Шмігельська Наталія Олексіївна к.ю.н. Хомишин Ірина Юріївна кандидата юридичних наук 04.07.2016 р. Д 35.052.19
580 Становлення судової системи України (1991 — 2012 рр.): історико-правовий аспект Охотницька Наталія Володимирівна к. ю.н., доц. Паньонко Ігор Михайлович кандидата юридичних наук 04.07.2016 р. Д 35.052.19
581 Математичне моделювання процесів конвективно-дифузійного тепломасоперенесення в пористих та мікропористих середовищах методами теорії збурень Присяжнюк Олена Вікторівна д. т. н., проф. Бомба Андрій Ярославович кандидата технічних наук 01.07.2016 р. Д 35.052.05
582 Теоретичні основи створення і структурна організація компонентів безпровідних сенсорних мереж підвищеної ефективності Яцків Василь Васильович заслужений винахідник України, д. т. н., проф. Саченко Анатолій Олексійович доктор наук, професор Юрген Зік (Jьrgen Sieck), Університет прикладних наук, м. Берлін, Німеччина доктора технічних наук 01.07.2016 р. Д 35.052.08
583 Моделювання нелінійно-збурених керованих процесів очищення рідин від багатокомпонентних забруднень Сафоник Андрій Петрович д. т. н., проф. Бомба Андрій Ярославович доктора технічних наук 01.07.2016 р. Д 35.052.05
584 Підвищення ефективності мережних інтерфейсів навігаційних сервісів кіберфізичних систем Пастернак Ірина Ігорівна к. т. н., доц. Морозов Юрій Васильович кандидата технічних наук 01.07.2016 р. Д 35.052.08
585 Особливості подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності Ромців Олена Ігорівна д. ю.н., проф., заслужений юрист України Ортинський Володимир Львович кандидата юридичних наук 30.06.2016 р. К 35.052.23
586 Підвищення якості сприйняття послуг для абонентів мереж 4G на основі моделі сервісної архітектури LTE Хайдер Худхаір Аббас Аль-Заяді доктор технічних наук, професор Климаш Михайло Миколайович кандидата технічних наук 29.06.2016 р. Д 35.052.10
587 Моральні засади діяльності інституту адвокатури: теоретико-правовий аспект Семенюк Іван Ярославович к. ю. н. Бігун В’ячеслав Степанович кандидата юридичних наук 22.06.2016 р. Д 35.052.19
588 Становлення і розвиток зобов’язального права на території Західної України у складі Польщі (1921–1939 рр.) Царук Ольга Віталіївна к. ю. н., проф. Онишко Оксана Богданівна кандидата юридичних наук 22.06.2016 р. Д 35.052.19
589 Профілактика адміністративних правопорушень Державною службою охорони при МВС України Данчул Олександр Сергійович д. ю. н., професор Бортник Надія Петрівна кандидата юридичних наук 21.06.2016 р. Д 35.052.19
590 Адміністративно-правове регулювання трудової міграції в умовах трансформації економіки України Волоско Ярина Олегівна д.ю.н., професор Бортник Надія Петрівна кандидата юридичних наук 21.06.2016 р. Д 35.052.19
591 Коолігомеризація в емульсії суміші ненасичених вуглеводнів побічних продуктів піролізу Фуч Уляна Василівна д. т. н., проф. Дзіняк Богдан Остапович кандидата технічних наук 17.06.2016 р. Д 35.052.07
592 Сумісне одержання ненасичених карбонових кислот та їх естерів гетерогенно-каталітичною конденсацією карбонільних сполук Небесна Юлія Віталіївна к. т. н., с. н. с. Івасів Володимир Васильович кандидата технічних наук 17.06.2016 р. Д 35.052.07
593 Принципи розвитку територій в зонах впливу міжнародних транспортних коридорів Бобрун Надія Володимирівна к.арх., доц. Криворучко Юрій Іванович кандидата архітектури 08.06.2016 р. Д 35.052.11
594 Архітектурно-містобудівні принципи регенерації ринкових площ історичних міст Західного регіону України Каплінська Мар’яна Василівна к.арх., доц. Рибчинський Олег Валерійович кандидата архітектури 07.06.2016 р. Д 35.052.11
595 Світлова інсталяція як засіб композиційного формування образу міського простору Кліщ Оксана Андріївна к.арх., проф. Петришин Галина Петрівна кандидата архітектури 07.06.2016 р. Д 35.052.11
596 Адміністративно-правові засади наглядової діяльності правоохоронних органів україни у сфері охорони природи Тюн Василь Миколайович д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна кандидата юридичних наук 31.05.2016 р. Д 35.052.19
597 Український націоналістичний рух у протистоянні антидемократичним режимам у 1920-х — 1950-х рр.: історико-правове дослідження Мамонтов Ігор Олександрович д.ю.н., проф. Макарчук Володимир Степанович кандидата юридичних наук 31.05.2016 р. Д 35.052.19
598 Синтез нових амінопохідних 1,4-нафтохінону та їх біологічна активність Фігурка Оксана Михайлівна д. х. н., проф. Новіков В. П. кандидата хімічних наук 30.05.2016 р. Д 35.052.01
599 Синтез та біологічна активність s- та n-вмісних гетероциклічних похідних 1,4-нафтохінону Лень Юлія Тимофіївна доктор хімічних наук, професор Новіков Володимир Павлович кандидата хімічних наук 30.05.2016 р. Д 35.052.01
600 Математичне та програмне забезпечення управління веб-проектами за умов невизначеності Алєксєєва Катерина Андріївна д.т.н., професор Пелещишин Андрій Миколайович кандидата технічних наук 27.05.2016 р. Д 35.052.05