Каталог дисертаційЗдійснити пошук через Каталог дисертацій захищених в разових спеціалізованих вчених радахТема дисертації Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
501 Математичне моделювання та просторовий аналіз процесів емісії парникових газів від використання палива у промисловості України і Польщі Галущак Марія Омелянівна д.т.н., проф. Бунь Ростислав Адамович кандидата технічних наук 17.05.2017 р. Д 35.052.05
502 Математичне та програмне забезпечення інформаційно - технологічного супроводу інклюзивного навчання Шестакевич Тетяна Валеріївна д.т.н., проф. Пасічник Володимир Володимирович кандидата технічних наук 17.05.2017 р. Д 35.052.05
503 Архітектурна організація об’єктів сучасної рекреації у Карпатському регіоні України Смадич Іван Петрович кандидат архітектури, доцент Юрчишин Галина Миколаївна кандидата архітектури 16.05.2017 р. Д 35.052.11
504 Композиційні основи ландшафтно-просторової організації гірськолижних комплексів (на прикладі Українських Карпат) Онуфрів Ярина Олегівна кандидат архітектури, доцент Шульга Геннадій Михайлович кандидата архітектури 16.05.2017 р. Д 35.052.11
505 Архітектурно-планувальна організація комунікативного простору у структурі торгово-розважальних центрів Березко Олена Володимирівна доктор архітектури, професор Лінда Світлана Миколаївна кандидата архітектури 15.05.2017 р. Д 35.052.11
506 Формування і ревіталізація середмість історичних міст України Рибчинський Олег Валерійович доктор архітектури, професор Бевз Микола Валентинович доктора архітектури 15.05.2017 р. Д 35.052.11
507 Інструментальні засоби автоматизації синтезу інтерфейсів користувача на базі репозиторію інтелектуальних патернів Маркелов Олександр Едуардович доктор технічних наук, професор Лобур Михайло Васильович кандидата технічних наук 12.05.2017 р. Д 35.052.05
508 Моделювання методів управління динамічним хаосом та їх практичне застосування Русин Володимир Богданович кандидат фізико-математичних наук, доцент Кушнір Микола Ярославович кандидата технічних наук 12.05.2017 р. Д 35.052.05
509 Зниження рівня забруднень дріжджовмісних стічних вод в умовах кавітації Бернацька Наталія Любомирівна доктор технічних наук, професор Старчевський Володимир Людвикович кандидата технічних наук 12.05.2017 р. К 35.052.22
510 Математичне та програмне забезпечення автоматизованого проектування систем «інтелектуального будинку» Береговський Василь Васильович доктор технічних наук, професор Теслюк Василь Миколайович кандидата технічних наук 11.05.2017 р. Д 35.052.05
511 Моделювання та розрахунок оптимальних параметрів роботи підземного сховища газу в системі магістральних трубопроводів Гладун Сергій Валентинович доктор технічних наук, старший науковий співробітник П’янило Ярослав Данилович кандидата технічних наук 11.05.2017 р. Д 35.052.05
512 Гідродинамічний кавітатор для кавітаційно-флотаційного розділення водних гетерогенних середовищ Сухацький Юрій Вікторович доктор технічних наук, професор Знак Зеновій Орестович кандидата технічних наук 05.05.2017 р. Д 35.052.09
513 Протиправна поведінка людини: філософсько-правовий вимір Фонарюк Олена Юріївна доктор юридичних наук, професор, Канцір Володимир Степанович кaндидaтa юридичних нaук 29.04.2017 р. Д 35.052.19
514 Ціннісно-смислові константи суддівського пізнання Гураленко Наталія Анатоліївна доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович доктора юридичних наук 29.04.2017 р. Д 35.052.19
515 Індивідуальні адміністративні акти: теорія та практика застосування Мандюк Олексій Орестович доктор юридичних наук, професор Бортник Надія Петрівна кaндидaтa юридичних нaук 28.04.2017 р. Д 35.052.19
516 Нормативно-технічне забезпечення вимірювань розподілу температури теплового поля об’єктів промисловості та медицини Дзіковська Юлія Миколаївна доктор технічних наук, доцент Гоц Наталія Євгенівна доктор філософії, професор Пезеріл Томас кандидата технічних наук 28.04.2017 р. Д 35.052.21
517 Погляди про державу і право Михайла Грушевського Гойдало Ірина Василівна кандидат юридичних наук Поліковський Микола Федорович кaндидaтa юридичних нaук 28.04.2017 р. Д 35.052.19
518 Нормативно-технiчне забезпечення системи контролю органiчного виробництва Воробець Ольга Володимирівна доктор технічних наук, доцент Бубела Тетяна Зіновіївна кандидата технічних наук 28.04.2017 р. Д 35.052.21
519 Хвильові процеси в обмотках трансформаторів під час дії на них імпульсних перенапруг Мазур Тетяна Андріївна доктор технічних наук, професор Сегеда Михайло Станкович кандидата технічних наук 28.04.2017 р. Д 35.052.02
520 Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності приватного життя (ст. 182 КК України) Сосніна Ольга Володимирівна доктор юридичних наук, професор Канцір Володимир Степанович кaндидaтa юридичних нaук 25.04.2017 р. Д 35.052.23
521 Синтез поліпероксидів блочної та розгалуженої будови і супрамолекулярні структури на їх основі Мітіна Наталія Євгенівна доктор хімічних наук, с.н.с. Заіченко Олександр Сергійович доктора хімічних наук 21.04.2017 р. Д 35.052.01
522 Міцність та деформативність комбінованих сталезалізобетонних попередньо напружених конструкцій Іваник Юрій Іванович доктор технічних наук, професор Демчина Богдан Григорович кандидата технічних наук 19.04.2017 р. Д 35.052.17
523 Несуча здатність похилих перерізів залізобетонних балок, підсилених композитними матеріалами за дії навантаження Вегера Павло Іванович доктор технічних наук, професор Бліхарський Зіновій Ярославович кандидата технічних наук 19.04.2017 р. Д 35.052.17
524 Методи т а засоби планування дій спеціалізованих інтелектуальних агентів на основі онтологічного підходу Вовнянка Роман Володимирович доктор технічних наук, професор Литвин Василь Володимирович кандидата технічних наук 07.04.2017 р. Д 35.052.05
525 Методи та засоби опрацювання інформаційних ресурсів великих даних в системах територіального управління Болюбаш Юрій Ярославович доктор технічних наук, професор Шаховська Наталія Богданівна кандидата технічних наук 07.04.2017 р. Д 35.052.05
526 Моделювання та статистичний аналіз взаємопов’язаних періодично нестаціонарних вібраційних сигналів для виявлення дефектів механізмів Юзефович Роман Михайлович доктор фізико-математичних наук, професор Яворський Ігор Миколайович доктора технічних наук 06.04.2017 р. Д 35.052.05
527 Йодид- і бромід-допантна модифікація нанопористих вуглеців та поліаніліну для псевдоконденсаторів Дупляк Іван Ярославович кандидат хімічних наук, доцент Бахматюк Богдан Петрович кандидата технічних наук 06.04.2017 р. Д 35.052.13
528 Лінгвістичне забезпечення формування туристичної докумен-тації на основі відкритих веб-ресурсів Марків Оксана Олександрівна доктор технічних наук, професор Жежнич Павло Іванович кандидата технічних наук 06.04.2017 р. Д 35.052.05
529 Модифікація структури та властивостей функціональних матеріалів на основі кобальтитів RCoO3 (R = Pr -Tb) Пекінчак Ольга Володимирівна доктор хімічних наук, професор Василечко Леонід Орестович кандидата технічних наук 06.04.2017 р. Д 35.052.13
530 Система управління підприємства в інформаційному суспільстві Новаківський Ігор Іванович доктор економічних наук, професор Петрович Йосиф Михайлович доктора економічних наук 05.04.2017 р. Д 35.052.03
531 Формування і оцінювання системи управління інноваційною діяльністю підприємства Комарницька Наталія Миколаївна доктор економічних наук, професор Князь Святослав Володимирович кандидата економічних наук 05.04.2017 р. Д 35.052.03
532 Дослідження і розроблення нанорозмірних структур на поверхневих плазмонах для пристроїв інфокомунікаційних систем Невінський Денис Володимирович кандидат технічних наук, професор Павлиш Володимир Андрійович кандидата технічних наук 31.03.2017 р. Д 35.052.10
533 Методи та моделі управління доступом до фізичного середовища безпровідних комп'ютерних мереж Панова Ольга Сергіївна кандидат технічних наук, доцент Обельовська Квітослава Михайлівна кандидата технічних наук 31.03.2017 р. Д 35.052.14
534 Вимірювання температури за зсувом частоти комбінаційного розсіювання світла Кривенчук Юрій Павлович доктор технічних наук, професор Микитин Ігор Петрович доктор технічних наук, професор Томас Фрьогліх (Thomas Fröhlich) кандидата технічних наук 31.03.2017 р. Д 35.052.08
535 Опрацювання результатів вимірювання при відхиленні їх статистичних властивостей від типових Бубела Іванна Василівна доктор технічних наук, професор Дорожовець Михайло Миронович кандидата технічних наук 31.03.2017 р. Д 35.052.21
536 Методи ідентифікації інтервальних моделей характеристик середовища моніторингу зворотного гортанного нерва Савка Надія Ярославівна доктор технічних наук, професор Дивак Микола Петрович кандидата технічних наук 30.03.2017 р. Д 35.052.05
537 Метрологічна перевірка програмного забезпечення засобів вимірювання Олеськів Ольга Михайлівна доктор технічних наук, професор Микитин Ігор Петрович доктор технічних наук, професор Томас Фрьогліх (Thomas Fröhlich) кандидата технічних наук 30.03.2017 р. Д 35.052.21
538 Математичне моделювання розвитку пітингоподібних дефектів методом коміркових автоматів Торська Роксана Володимирівна доктор технічних наук, професор Русин Богдан Павлович кандидата технічних наук 30.03.2017 р. Д 35.052.05
539 Вдосконалення нормативно-технічного забезпечення випробувань та якості косметичних засобів Кордіяка Юлія Миронівна доктор технічних наук, професор Байцар Роман Іванович кандидата технічних наук 30.03.2017 р. Д 35.052.21
540 Поліпшення показників автомобіля шляхом впливу на робочі процеси дизеля при роботі на суміші палив Галущак Олександр Олександрович доктор технічних наук, професор Поляков Андрій Павлович кандидата технічних наук 29.03.2017 р. Д 35.052.20
541 Методи та алгоритми побудови хмаркових сховищ даних на основі розподілених телекомунікаційних систем Струбицький Ростислав Павлович доктор технічних наук, професор Шаховська Наталія Богданівна кандидата технічних наук 21.03.2017 р. Д 35.052.10
542 Кримінально-правова диференціація віку Плашовецький Олександр Андрійович доктор юридичних наук, доцент Марисюк Костянтин Богданович кaндидaтa юридичних нaук 20.03.2017 р. Д 35.052.23
543 Інформаційна технологія динамічної інтеграції слабоструктурованих даних у web-системах Кушнірецька Ірина Ігорівна доктор технічних наук, професор Берко Андрій Юліанович кандидата технічних наук 17.03.2017 р. Д 35.052.14
544 Методи та засоби аналізу процесів землекористування для дослідження емісії вуглекислого газу Турковська Ольга Володимирівна кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Густі Микола Іванович кандидата технічних наук 17.03.2017 р. Д 35.052.14
545 Розроблення високочутливих оптичних сенсорів шкідливих газів (SO2, NO2, та CO2) на основі рідкокристалічних речовин, допованих вуглецевими нанотрубками Петришак Василь Степанович доктор фізико-математичних наук, професор Микитюк Зіновій Матвійович кандидата технічних наук 16.03.2017 р. Д 35.052.13
546 Модифікування структур системи кремній – пористий кремній – нанорозмірні плівки оксидів (SіO2, SnO2, ZnO) для пристроїв електронної техніки Хрипко Сергій Леонідович доктор технічних наук, професор Левінзон Давід Іделевич доктора технічних наук 16.03.2017 р. Д 35.052.13
547 Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації Зільник Наталія Михайлівна доктор юридичних наук, професор Остапенко Олексій Іванович кaндидaтa юридичних нaук 28.02.2017 р. Д 35.052.19
548 Адміністративно-правові засади підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення Василів Соломія Степанівна доктор юридичних наук, професор Остапенко Олексій Іванович кaндидaтa юридичних нaук 28.02.2017 р. Д 35.052.19
549 Судова практика як джерело права Слотвінська Наталія Дмитрівна доктор юридичних наук, професор Гарасимів Тарас Зеновійович кaндидaтa юридичних нaук 27.02.2017 р. Д 35.052.19
550 Правова ідентичність особи Парута Олена Володимирівна доктор юридичних наук, доцент Жаровська Ірина Мирославівна кaндидaтa юридичних нaук 27.02.2017 р. Д 35.052.19
551 Методи підвищення ефективності компонентів безпеки комп’ютерних систем з використанням маскуючих елементів текстових та біометричних даних Ігнатович Анатолій Олександрович кандидат технічних наук, доцент Парамуд Ярослав Степанович кандидата технічних наук 24.02.2017 р. Д 35.052.08
552 Підвищення якості надання композитних сервісів у мережах із сервісно-орієнтованою архітектурою Шпур Ольга Миколаївна доктор технічних наук Стрихалюк Богдан Михайлович кандидата технічних наук 24.02.2017 р. Д 35.052.10
553 Методи та засоби комп’ютерного опрацювання сигналів інтерферометрії білого світла Хома Анна Володимирівна доктор технічних наук, професор Стадник Богдан Іванович доктор технічних наук, професор Манске Ебергард кандидата технічних наук 24.02.2017 р. Д 35.052.08
554 Підвищення якості передачі потокового трафіку в мультисервісних мережах Червенець Володимир Володимирович кандидат технічних наук, доцент Романчук Василь Іванович кандидата технічних наук 24.02.2017 р. Д 35.052.10
555 Технологічне забезпечення якості нарізання зубчастих коліс радіально-коловим способом Громнюк Сергій Іванович доктор технічних наук, професор Грицай Ігор Євгенович кандидата технічних наук 06.02.2017 р. Д 35.052.06
556 Синтез і дослідження похідних 3-, (4-)ацетилфеніл-2н-хромен-2-онів та 1-метилхінолін-2(1н)-ону Руснак Ольга Вікторівна доктор хімічних наук, професор Лявинець Олександр Семенович кандидата хімічних наук 30.01.2017 р. Д 35.052.01
557 5-Алкенілфункціоналізовані 4-хлороімідазоли та їх похідні Мельник Оксана Ярославівна доктор хімічних наук, професор Вовк Михайло Володимирович кандидата хімічних наук 30.01.2017 р. Д 35.052.01
558 Математичні моделі систем з лімітуючими факторами та методи їх ідентифікації Пасічник Роман Мирослав доктор технічних наук, професор Дивак Микола Петрович доктора технічних наук 29.12.2016 р. Д 35.052.05
559 Людина у природно-правовому просторі: інтелігібельний і сенсибельний виміри Романова Альона Сергіївна доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович доктора юридичних наук 29.12.2016 р. Д 35.052.19
560 Усталені режими електротехнічного комплексу «електропостачальна система — помпова станція» Лисяк Владислав Георгійович кандидат технічних наук, доцент Гоголюк Петро Федорович кандидата технічних наук 29.12.2016 р. Д 35.052.02
561 Математична культура юриста: філософсько-правовий аспект Граб Марія Іванівна доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович кaндидaтa юридичних нaук 29.12.2016 р. Д 35.052.19
562 Адміністративна відповідальність в адміністративному праві україни: сучасне розуміння, нові підходи Крижановська Вікторія Анатоліївна доктор юридичних наук, професор Остапенко Олексій Іванович кaндидaтa юридичних нaук 28.12.2016 р. Д 35.052.19
563 Обґрунтування параметрів та режимів роботи вібраційних об’ємних дозаторів для дрібнодисперсних сипких матеріалів Магерус Надія Іванівна кандидат технічних наук, доцент Шоловій Юрій Петрович кандидата технічних наук 28.12.2016 р. Д 35.052.06
564 Адміністративний суд в системі державних органів України Пипяк Микола Іванович доктор юридичних наук, професор Гумін Олексій Михайлович кaндидaтa юридичних нaук 28.12.2016 р. Д 35.052.19
565 Нормативно-методичне забезпечення статистичного контролю виробничих процесів та якості продукції Мороз Леся Василівна доктор технічних наук, професор Байцар Роман Іванович кандидата технічних наук 26.12.2016 р. Д 35.052.21
566 Вдосконалення методів та засобів імпедансометрії для дослідження тканин організму людини Антонюк Олена Олександрівна доктор технічних наук, професор Походило Євген Володимирович кандидата технічних наук 26.12.2016 р. Д 35.052.21
567 Етнічні мотиви в архітектурі сучасних інтер’єрів підприємств харчування Громнюк Адріана Ігорівна доктор архітектури, професор Черкес Богдан Степанович кандидата архітектури 13.12.2016 р. Д 35.052.11
568 Теоретичні основи процесів інерційно-фільтруючої сепарації Ляпощенко Олександр Олександрович доктор технічних наук, професор Склабінський Всеволод Іванович доктора технічних наук 12.12.2016 р. Д 35.052.09
569 Кримінально-правова характеристика умисного знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства Незнайко Станіслав Володимирович к. ю. н., доц. Мовчан Роман Олександрович кaндидaтa юридичних нaук 08.12.2016 р. Д 35.052.23
570 Комерціалізація інноваційної продукції машинобудівних підприємств Косцик Романа Степанівна доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович кандидата економічних наук 05.12.2016 р. Д 35.052.03
571 Інвестиційне забезпечення технологічного оновлення машинобудівних підприємств Добрянська Марˈяна Володимирівна доктор економічних наук, професор Шкварчук Людмила Олександрівна кандидата економічних наук 05.12.2016 р. Д 35.052.03
572 Інноваційні технології мотивування персоналу машинобудівних підприємств Бодарецька Ольга Миколаївна доктор економічних наук, професор Мельник Ольга Григорівна кандидата економічних наук 02.12.2016 р. Д 35.052.03
573 Основи технологій одержання полімерних композитів на основі модифікованих осаджених силікатів Масюк Андрій Сергійович доктор технічних наук, професор Левицький Володимир Євстахович кандидата технічних наук 02.12.2016 р. Д 35.052.07
574 Соціально-економічні важелі забезпечення полівекторного розвитку підприємств Дідик Андрій Миколайович доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 02.12.2016 р. Д 35.052.03
575 Наповнені пористі композити на основі кополімерів полівінілпіролідону Дзяман Ірина Зіновіївна доктор технічних наук, професор Скорохода Володимир Йосипович кандидата технічних наук 02.12.2016 р. Д 35.052.07
576 Інформаційні технології усунення ударів та вібрацій в похило-скерованому бурінні Матвійків Тарас Михайлович доктор технічних наук, професор Теслюк Василь Миколайович кандидата технічних наук 01.12.2016 р. Д 35.052.14
577 Знешкодження забруднень стічних вод молокопереробних комплексів сорбційними методами Гивлюд Анна Миколаївна доктор технічних наук, професор Гумницький Ярослав Михайлович кандидата технічних наук 30.11.2016 р. К 35.052.22
578 Забезпечення екологічної безпеки водосховищ шляхом використання мікроводоростей для виробництва енергоносіїв Синельніков Олександр Дмитрович доктор технічних наук, професор Мальований Мирослав Степанович кандидата технічних наук 30.11.2016 р. К 35.052.22
579 Архітектурно-типологічні принципи реновації бібліотек вищих навчальних закладів України Воронкова Іванна Святославівна доктор архітектури, професор Проскуряков Віктор Іванович кандидата архітектури 28.11.2016 р. Д 35.052.11
580 Автоматизоване оновлення на топографічних картах дорожніх мереж іраку з використанням космічних знімків Ранг Абдулкарим Абдаллах Абдаллах доктор технічних наук, професор Дорожинський Олександр Людомирович кандидата технічних наук 25.11.2016 р. Д 35.052.12
581 Апроксимація регіонального гравітаційного поля неортогональними функціями Джуман Богдан Богданович доктор фізико-математичних наук, професор Марченко Олександр Миколайович кандидата технічних наук 25.11.2016 р. Д 35.052.12
582 Просторово-часова диференціація горизонтальних рухів земної кори європи за даними гнсс-вимірів Вовк Андрій Ігорович доктор технічних наук, професор Третяк Корнилій Романович кандидата технічних наук 24.11.2016 р. Д 35.052.12
583 Побудова моделей гравітаційного поля землі за супутниковими даними Лопушанський Олександр Миколайович доктор фізико-математичних наук, професор Марченко Олександр Миколайович кандидата технічних наук 24.11.2016 р. Д 35.052.12
584 Модифікація рідкокристалічних структур та завадостійких сигнальних перетворювачів для оптичних сенсорних пристроїв Вісьтак Марія Володимирівна доктор фізико-математичних наук, професор Микитюк Зеновій Матвійович доктора технічних наук 24.11.2016 р. Д 35.052.13
585 Особисті права та свободи людини:загальнотеоретичне дослідження Кожан Володимир Віталійович кандидат юридичних нaук, доцент Романова Альона Сергіївна кaндидaтa юридичних нaук 21.11.2016 р. Д 35.052.19
586 Заборона дискримінації: загальнотеоретичне дослідження Равлінко Зоряна Петрівна кандидат юридичних нaук, доцент Романова Альона Сергіївна кaндидaтa юридичних нaук 21.11.2016 р. Д 35.052.19
587 Моделі та алгоритми підвищення якості обслуговування у телекомунікаційних програмно-конфігурованих мережах Селюченко Мар’ян Олександрович доктор технічних наук, професор Климаш Михайло Миколайович кандидата технічних наук 18.11.2016 р. Д 35.052.10
588 Елементи широкосмугових засобів зв’язку на основі детермінованого хаосу та провідникових метаструктур Вовчук Дмитро Анатолійович доктор технічних наук, професор Політанський Леонід Францович кандидата технічних наук 17.11.2016 р. Д 35.052.10
589 Підвищення роздільної здатності сенсорів видимого діапазону для систем моніторингу з субпіксельною обробкою зображень Фабіровський Сергій Євгенович доктор технічних наук, професор Прудиус Іван Никифорович кандидата технічних наук 17.11.2016 р. Д 35.052.10
590 Метод підвищення пропускної здатності закритого відеоканалу для відомчих інфокомунікаційних систем Комолов Дмитро Іванович доктор технічних наук, професор Бараннік Володимир Вікторович кандидата технічних наук 08.11.2016 р. Д 35.052.10
591 Математичне та програмне забезпечення системи виявлення зворотного гортанного нерва Падлецька Наталія Ігорівна доктор технічних наук, професор Дивак Микола Петрович кандидата технічних наук 03.11.2016 р. Д 35.052.05
592 Математичне моделювання термопружного стану шаруватих циліндричних тіл за умов складного високотемпературного нагрівання Ракоча Ірина Ігорівна д.т.н., професор Попович Василь Степанович кандидата технічних наук 03.11.2016 р. Д 35.052.05
593 Розв’язання динамічної задачі комівояжера з використанням поведінкової моделі колонії мурах в багатоагентних системах Муляревич Олександр Володимирович к. т. н., доц. Голембо Вадим Адольфович кандидата технічних наук 28.10.2016 р. Д 35.052.08
594 Фізико-хімічні основи технологій хімічно модифікованих оксидних керамічних порошків технічного призначення Луцюк Ірина Володимирівна доктор технічних наук, професор Вахула Ярослав Іванович доктора технічних наук 17.10.2016 р. Д 35.052.09
595 Участь прокурора в доказуванні під час досудового розслідування Палюх Андрій Ігорович кандидат юридичних наук, доцент Благута Роман Ігорович кандидата юридичних наук 13.10.2016 р. Д 35.052.23
596 Методика розслідування крадіжок особистого майна пасажирів, вчинених на залізничному транспорті України Коваль Юрій Євгенович доктор юридичних наук, професор Гумін Олексій Михайлович кандидата юридичних наук 13.10.2016 р. Д 35.052.23
597 Економічне оцінювання та регулювання механізмів залучення інвестицій на підприємство Федорчак Олексій Євстахійович доктор економічних наук, професор Георгіаді Неллі Георгіївна кандидата економічних наук 12.10.2016 р. Д 35.052.03
598 Формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства Холявка Лілія Юріївна доктор економічних наук, професор Князь Святослав Володимирович кандидата економічних наук 12.10.2016 р. Д 35.052.03
599 Розвиток диверсифікації на підприємствах Дрималовська Христина Василівна кандидат економічних наук, доцент Скибінський Олександр Станіславович кандидата економічних наук 10.10.2016 р. Д 35.052.03
600 Дослідження взаємодії 1-нітроетенів і заміщених 2-нітротіофенів з метиленактивними сполуками Радь Назар Іванович доктор хімічних наук, професор Обушак Микола Дмитрович кандидата хімічних наук 10.10.2016 р. Д 35.052.01