Каталог дисертаційЗдійснити пошук через Каталог дисертацій захищених в разових спеціалізованих вчених радахТема дисертації Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
601 Етіологічна діагностика експортно-імпортної діяльності підприємств Нагірна Мар’яна Ярославівна доктор економічних наук, професор Мельник Ольга Григорівна кандидата економічних наук 03.10.2016 р. Д 35.052.03
602 Прaвoве виховання прaцiвникiв OВС: теoретикo-правовий вимiр Андрусишин Роман Миколайович доктор юридичних наук, професор Гарасимів Тарас Зеновійович кандидата юридичних наук 30.09.2016 р. Д 35.052.19
603 Інформаційно-правове забезпечення діяльності недержавних громадських організацій в Україні Цьвок Мар’яна Степанівна доктор юридичних наук, професор Остапенко Олексій Іванович кандидата юридичних наук 30.09.2016 р. Д 35.052.19
604 Математичні моделі для підвищення ефективності оцінки параметрів неоднорідних середовищ за відомим розподілом розсіяного електромагнітного поля Синявский Андрій Тадейович д-р. фіз.-мат. наук, проф. Назарчук Зіновій Теодорович доктора технічних наук 08.09.2016 р. Д 35.052.05
605 Інформаційні технології динамічного планування та прийняття рішень на основі ймовірнісно-статистичних методів Гожий Олександр Петрович д.т.н., проф. Бідюк Петро Іванович доктора технічних наук 26.08.2016 р. Д 35.052.14
606 Зниження рівня бактеріального забруднення гідросфери комплексними фізико-адсорбційними методами очищення стічних вод Вронська Наталія Юріївна д. т. н., проф. Мальований Мирослав Степанович кандидата технічних наук 05.07.2016 р. К 35.052.22
607 Адміністративно-правове регулювання профілактики правопорушень у сфері економіки Шмігельська Наталія Олексіївна к.ю.н. Хомишин Ірина Юріївна кандидата юридичних наук 04.07.2016 р. Д 35.052.19
608 Становлення судової системи України (1991 — 2012 рр.): історико-правовий аспект Охотницька Наталія Володимирівна к. ю.н., доц. Паньонко Ігор Михайлович кандидата юридичних наук 04.07.2016 р. Д 35.052.19
609 Математичне моделювання процесів конвективно-дифузійного тепломасоперенесення в пористих та мікропористих середовищах методами теорії збурень Присяжнюк Олена Вікторівна д. т. н., проф. Бомба Андрій Ярославович кандидата технічних наук 01.07.2016 р. Д 35.052.05
610 Теоретичні основи створення і структурна організація компонентів безпровідних сенсорних мереж підвищеної ефективності Яцків Василь Васильович заслужений винахідник України, д. т. н., проф. Саченко Анатолій Олексійович доктор наук, професор Юрген Зік (Jьrgen Sieck), Університет прикладних наук, м. Берлін, Німеччина доктора технічних наук 01.07.2016 р. Д 35.052.08
611 Моделювання нелінійно-збурених керованих процесів очищення рідин від багатокомпонентних забруднень Сафоник Андрій Петрович д. т. н., проф. Бомба Андрій Ярославович доктора технічних наук 01.07.2016 р. Д 35.052.05
612 Підвищення ефективності мережних інтерфейсів навігаційних сервісів кіберфізичних систем Пастернак Ірина Ігорівна к. т. н., доц. Морозов Юрій Васильович кандидата технічних наук 01.07.2016 р. Д 35.052.08
613 Особливості подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності Ромців Олена Ігорівна д. ю.н., проф., заслужений юрист України Ортинський Володимир Львович кандидата юридичних наук 30.06.2016 р. Д 35.052.23
614 Підвищення якості сприйняття послуг для абонентів мереж 4G на основі моделі сервісної архітектури LTE Хайдер Худхаір Аббас Аль-Заяді доктор технічних наук, професор Климаш Михайло Миколайович кандидата технічних наук 29.06.2016 р. Д 35.052.10
615 Моральні засади діяльності інституту адвокатури: теоретико-правовий аспект Семенюк Іван Ярославович к. ю. н. Бігун В’ячеслав Степанович кандидата юридичних наук 22.06.2016 р. Д 35.052.19
616 Становлення і розвиток зобов’язального права на території Західної України у складі Польщі (1921–1939 рр.) Царук Ольга Віталіївна к. ю. н., проф. Онишко Оксана Богданівна кандидата юридичних наук 22.06.2016 р. Д 35.052.19
617 Профілактика адміністративних правопорушень Державною службою охорони при МВС України Данчул Олександр Сергійович д. ю. н., професор Бортник Надія Петрівна кандидата юридичних наук 21.06.2016 р. Д 35.052.19
618 Адміністративно-правове регулювання трудової міграції в умовах трансформації економіки України Волоско Ярина Олегівна д.ю.н., професор Бортник Надія Петрівна кандидата юридичних наук 21.06.2016 р. Д 35.052.19
619 Коолігомеризація в емульсії суміші ненасичених вуглеводнів побічних продуктів піролізу Фуч Уляна Василівна д. т. н., проф. Дзіняк Богдан Остапович кандидата технічних наук 17.06.2016 р. Д 35.052.07
620 Сумісне одержання ненасичених карбонових кислот та їх естерів гетерогенно-каталітичною конденсацією карбонільних сполук Небесна Юлія Віталіївна к. т. н., с. н. с. Івасів Володимир Васильович кандидата технічних наук 17.06.2016 р. Д 35.052.07
621 Принципи розвитку територій в зонах впливу міжнародних транспортних коридорів Бобрун Надія Володимирівна к.арх., доц. Криворучко Юрій Іванович кандидата архітектури 08.06.2016 р. Д 35.052.11
622 Архітектурно-містобудівні принципи регенерації ринкових площ історичних міст Західного регіону України Каплінська Мар’яна Василівна к.арх., доц. Рибчинський Олег Валерійович кандидата архітектури 07.06.2016 р. Д 35.052.11
623 Світлова інсталяція як засіб композиційного формування образу міського простору Кліщ Оксана Андріївна к.арх., проф. Петришин Галина Петрівна кандидата архітектури 07.06.2016 р. Д 35.052.11
624 Адміністративно-правові засади наглядової діяльності правоохоронних органів україни у сфері охорони природи Тюн Василь Миколайович д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна кандидата юридичних наук 31.05.2016 р. Д 35.052.19
625 Український націоналістичний рух у протистоянні антидемократичним режимам у 1920-х — 1950-х рр.: історико-правове дослідження Мамонтов Ігор Олександрович д.ю.н., проф. Макарчук Володимир Степанович кандидата юридичних наук 31.05.2016 р. Д 35.052.19
626 Синтез нових амінопохідних 1,4-нафтохінону та їх біологічна активність Фігурка Оксана Михайлівна д. х. н., проф. Новіков В. П. кандидата хімічних наук 30.05.2016 р. Д 35.052.01
627 Синтез та біологічна активність s- та n-вмісних гетероциклічних похідних 1,4-нафтохінону Лень Юлія Тимофіївна доктор хімічних наук, професор Новіков Володимир Павлович кандидата хімічних наук 30.05.2016 р. Д 35.052.01
628 Застосування супутникових та наземних даних для побудови моделей гравітаційного поля Землі Лук’янченко Юрій Олександрович д.ф-м.н., проф. Марченко Олександр Миколайович кандидата технічних наук 27.05.2016 р. Д 35.052.12
629 Математичне та програмне забезпечення управління веб-проектами за умов невизначеності Алєксєєва Катерина Андріївна д.т.н., професор Пелещишин Андрій Миколайович кандидата технічних наук 27.05.2016 р. Д 35.052.05
630 Комп’ютерна система для випробувань стрілочних вимірювальних приладів Ліщук Роман Ігорович д. т. н, проф. Кучерук Володимир Юрійович, кандидата технічних наук 27.05.2016 р. Д 35.052.08
631 Математичні моделі розподілу густини надр планет та їх гравітаційних полів Фис Михайло Михайлович д.т.н., проф. Черняга Петро Гервазійович доктора технічних наук 27.05.2016 р. Д 35.052.12
632 Методи та засоби моделювання петлі Бойда у військових застосуваннях з використанням онтологічного підходу Оборська Оксана Володимирівна д. т. н., проф. Литвин Василь Володимирович кандидата технічних наук 27.05.2016 р. Д 35.052.05
633 Актуалізація параметрів методики відносних супутникових спостережень для створення опорних геодезичних мереж Пішко Юлія Романівна д. т. н., проф. Костецька Яромира Михайлівна кандидата технічних наук 26.05.2016 р. Д 35.052.12
634 Геодезичний контроль надземних переходів магістральних газопроводів із застосуванням електронних тахеометрів у безрефлекторному режимі вимірювань Кухтар Денис Васильович д.т.н., проф. Ільків Євген Юрійович кандидата технічних наук 26.05.2016 р. Д 35.052.12
635 Моделі та методи проектування композиційних матеріалів з врахуванням теплофізичних характеристик Яворський Назарій Борисович д.ф-м.н., проф. Кособуцький Петро Сидорович кандидата технічних наук 19.05.2016 р. Д 35.052.05
636 Механізми наноструктурування внутрішнього вільного простору в скло-керамічних матеріалах електронної техніки Клим Галина Іванівна д.ф-м.н., проф. Шпотюк Олег Йосипович доктора технічних наук 19.05.2016 р. Д 35.052.13
637 Вдосконалення методів автоматизованого проектування тепловідвідних елементів радіоелектронних апаратів Огренич Євген Вікторович к.т.н., доц. Шило Галина Миколаївна кандидата технічних наук 19.05.2016 р. Д 35.052.05
638 Екстрагування біологічно активних речовин з біомаси gladiolus imbricatus, культивованої в умовах in vitro Крвавич Анна Сергіївна д.х.н., проф. Новіков Володимир Павлович кандидата технічних наук 17.05.2016 р. Д 35.052.09
639 Екстрагування шроту рослинної сировини з метою одержання комплексу біологічно активних сполук Павлюк Інесса Віталіївна д.х.н., проф. Новіков Володимир Павлович кандидата технічних наук 17.05.2016 р. Д 35.052.09
640 Самоущільнювальні бетони, армовані дисперсними волокнами Стечишин Михайло Степанович д.т.н., проф. Саницький Мирослав Андрійович кандидата технічних наук 13.05.2016 р. Д 35.052.17
641 Вітросонячні системи електроживлення малопотужних споживачів Климко Володимир Іванович кандидата технічних наук кандидата технічних наук 13.05.2016 р. Д 35.052.02
642 Розроблення полівінілхлорид-полістирольних пластикатів і композитів на їхній основі Ларук Юрій Валерійович д.т.н., проф. Левицький Володимир Євстахович кандидата технічних наук 13.05.2016 р. Д 35.052.07
643 Оптимальне проектування реконструкції та підсилення стрижневих металевих конструкцій Балук Ігор Мирославович к.т.н., проф. Пелешко Іван Дмитрович кандидата технічних наук 13.05.2016 р. Д 35.052.17
644 Одержання мономерів для полікарбоксилатів на основі гідрокси(полі)алкіленокси(мет)акрилатів Гладій Андрій Ігорович д.х.н., проф. Ятчишин Йосип Йосипович кандидата технічних наук 13.05.2016 р. Д 35.052.07
645 Синтез псевдополіамінокислот розгалуженої будови та формування водних нанорозмірних дисперсій Тарас Роман Степанович д. х. н., с.н.с. Самарик Володимир Ярославович кандидата хімічних наук 05.05.2016 р. Д 35.052.01
646 Дедіазоніювання ароматичних бісдіазонієвих солей в умовах реакцій зандмейєра та аніонарилювання Яцюк Віталій Миколайович д.х.н. Грищук Богдан Дмитрович кандидата хімічних наук 05.05.2016 р. Д 35.052.01
647 Економічне оцінювання інноваційності розвитку машинобудівних підприємств Скворцов Денис Ігорович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович кандидата економічних наук 29.04.2016 р. Д 35.052.03
648 Оцінювання та запобігання управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств Ковальчук Галина Романівна д.е.н., проф. Подольчак Назар Юрійович кандидата економічних наук 29.04.2016 р. Д 35.052.03
649 Розроблення елементів сенсорної техніки на основі структур кремній-на-ізоляторі та мікрокристалів кремнію, модифікованих домішками бору і нікелю Ховерко Юрій Миколайович д.т.н., проф. Дружинін Анатолій Олександрович доктора технічних наук 14.04.2016 р. Д 35.052.13
650 Науково-технічні засади розроблення еталона одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі Ільницька Тетяна Мар’янівна к.т.н., доц. Паракуда Василь Васильович кандидата технічних наук 14.04.2016 р. Д 35.052.21
651 Вплив образів архітектурної спадщини вавилона на формування світової архітектури Аль-Ода Насір Алі Абдульхуссейн к.арх., доц. Єксарьова Надія Максимівна кандидата архітектури 12.04.2016 р. Д 35.052.11
652 Архітектурно-містобудівні принципи формування оптово-роздрібних продовольчих ринкових комплексів Шлапко Леся Володимирівна д.арх., проф. Ніколаєнко Володимир Анатолійович кандидата архітектури 12.04.2016 р. Д 35.052.11
653 Публічний статус громадських об’єднань в Україні: адміністративно-правовий аспект Соха Станіслав Ігорович к.ю.н., проф. Ковалів Мирослав Володимирович кандидата юридичних наук 11.04.2016 р. Д 35.052.19
654 Відповідальність за правопорушення у бюджетній сфері: адміністративно-правові та фінансово-правові аспекти Проць Іванна Миколаївна к.ю.н., проф. Назар Юрій Степанович кандидата юридичних наук 11.04.2016 р. Д 35.052.19
655 Зовнішнє залучення коштів на машинобудівні підприємства Задерецька Роксолана Іванівна д.е.н., проф. Партин Галина Остапівна кандидата економічних наук 08.04.2016 р. Д 35.052.03
656 Одержання бітумів і бітумних емульсій, модифікованих інден-кумароновими смолами Гриценко Юрій Борисович д.т.н., проф. Пиш'єв Сергій Вікторович кандидата технічних наук 08.04.2016 р. Д 35.052.07
657 Формування і реалізація стратегій інвестування машинобудівних підприємств Паук Оксана Євгеніївна к.е.н., проф. Козик Василь Васильович кандидата економічних наук 08.04.2016 р. Д 35.052.03
658 Деструктивна переробка вуглеводневої сировини в неорганічних розплавах Черноусов Євген Юрійович д.т.н., проф. Глікін Марат Аронович кандидата технічних наук 08.04.2016 р. Д 35.052.07
659 Державне управління інститутами спільного інвестування в національному господарстві Шпакович Ірина Романівна д.е.н., проф. Олексів Ігор Богданович кандидата економічних наук 06.04.2016 р. Д 35.052.03
660 Формування та використання інвестиційних портфелів підприємства Саталкіна Лілія Олександрівна д.е.н., доц. Скибінський Олександр Станіславович кандидата економічних наук 06.04.2016 р. Д 35.052.03
661 Міцність та деформативність залізобетонних стиснуто-зігнутих елементів, підсилених залізобетонною обоймою при дії навантаження Країнський Павло Іванович д.т.н., проф. Бліхарський Зіновій Ярославович кандидата технічних наук 01.04.2016 р. Д 35.052.17
662 Міцність і деформативність комбінованих металевих систем, об’єднаних у сумісну роботу зі залізобетонною плитою Вибранець Юрій Юрійович к.т.н., доц. Іваник Іван Григорович кандидата технічних наук 01.04.2016 р. Д 35.052.17
663 Розроблення нанорозмірних світловипромінювальних структур на основі амбіполярних карбазоловмісних напівпровідників Іванюк Христина Богданівна д.т.н., проф. Стахіра Павло Йосипович кандидата технічних наук 31.03.2016 р. Д 35.052.13
664 Міцність та деформативність дощатоклеєних балок армованих склопластиковою та базальтовою арматурою Сурмай Михайло Ігорович д.т.н., проф. Демчина Богдан Григорович кандидата технічних наук 31.03.2016 р. Д 35.052.17
665 Фізичні властивості ортоалюмінату ітрію, легованого марганцем, для люмінесцентної дозиметрії іонізуючого випромінювання Жидачевський Ярослав Антонович д.ф-м.н., проф. Убізський Сергій Борисович доктора технічних наук 31.03.2016 р. Д 35.052.13
666 Міцність та деформативність пінобетонних плит на продавлювання штампом Демчина Христина Богданівна д.т.н., проф. Коваль Петро Миколайович кандидата технічних наук 31.03.2016 р. Д 35.052.17
667 Інноваційне відтворення основних засобів на підприємствах Анісімова Марія Вікторівна д.е.н., проф. Скворцов Ігор Борисович кандидата економічних наук 28.03.2016 р. Д 35.052.03
668 Розвиток системи залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства Бирка Марія Ігорівна д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович кандидата економічних наук 28.03.2016 р. Д 35.052.03
669 Методи та програмно-апаратні засоби опрацювання сигналів з поліпараметричною інформаційною ентропією Мельничук Степан Іванович д.т.н., проф. Николайчук Ярослав Миколайович доктора технічних наук 25.03.2016 р. Д 35.052.08
670 Ідентифікація інтервальних моделей об’єктів з розподіленими параметрами на основі поведінкових моделей бджолиної колонії Порплиця Наталія Петрівна д.т.н., проф. Дивак Микола Петрович кандидата технічних наук 24.03.2016 р. Д 35.052.05
671 Моделювання та забезпечення функціональної придатності статичних систем методами аналізу інтервальних даних Крепич Світлана Ярославівна д.т.н., проф. Стахів Петро Григорович кандидата технічних наук 24.03.2016 р. Д 35.052.05
672 Методи та засоби забезпечення надвисокої роздільної здатності зображень з флуктуаційною функцією інтенсивності Ізонін Іван Вікторович д.т.н., проф. Пелешко Дмитро Дмитрович кандидата технічних наук 11.03.2016 р. Д 35.052.14
673 Управління поведінкою персоналу підприємства на засадах корпоративної культури кандидата економічних наук Космина Юрій Михайлович д.е.н., проф. Захарчин Галина Миронівна кандидата економічних наук 11.03.2016 р. Д 35.052.03
674 Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств Том’юк Олеся Ярославівна к.е.н., доц. Юринець Оксана Василівна кандидата економічних наук 11.03.2016 р. Д 35.052.03
675 Методи та засоби аналізу надійності функціонування програмного забезпечення з урахуванням етапів життєвого циклу Яковина Віталій Степанович д.т.н., проф. Федасюк Дмитро Васильович доктора технічних наук 11.03.2016 р. Д 35.052.05
676 Математичне моделювання неізотермічного вологоперенесення та в’язко-пружного деформування у середовищах з фрактальною структурою Шиманський Володимир Михайлович д.т.н., проф. Соколовський Ярослав Іванович кандидата технічних наук 10.03.2016 р. Д 35.052.05
677 Математичне моделювання дифузійних потоків у двофазних стохастично неоднорідних шаруватих структурах Давидок Анастасія Євгенівна д.т.н., проф. Чернуха Ольга Юріївна кандидата технічних наук 10.03.2016 р. Д 35.052.05
678 Естери 4-формілпіразол-3-карбонових кислот у синтезі нових функціональних та конденсованих похідних піразолу Барус Маріанна Маринівна д.хім.н., проф. Вовк Михайло Володимирович кандидата хімічних наук 04.03.2016 р. Д 35.052.01
679 Синтез, хімічні та біологічні властивості нових функціоналізованих похідних 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів Зварич Віктор Ігорович д.хім.н., проф. Новіков Володимир Павлович кандидата хімічних наук 04.03.2016 р. Д 35.052.01
680 Підвищення рівня екологічної безпеки шляхом удосконалення роботи міських очисних споруд Шандрович Віра Тарасівна д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович кандидата технічних наук 26.02.2016 р. К 35.052.22
681 Вплив геометричних параметрів на навантажувальну здатність опорно–поворотного пристрою автокранів Федик Василь Володимирович д.т.н., проф. Малащенко Володимир Олександрович кандидата технічних наук 26.02.2016 р. Д 35.052.06
682 Засоби теплометрії на базі термоелектричних перетворювачів теплового потоку Декуша Леонід Васильович д.т.н., проф. Бабак Віталій Павлович доктора технічних наук 26.02.2016 р. Д 35.052.08
683 Підвищення ефективності системи рекуперації енергії колісних транспортних засобів з електричним приводом Дембіцький Валерій Миколайович к.т.н., доц. Сітовський Олег Пилипович кандидата технічних наук 26.02.2016 р. Д 35.052.20
684 Параметричний синтез енергоощадного багатомасового ланцюгового привода Полуян Анатолій Вікторович д.т.н., проф. Пилипенко Олег Іванович кандидата технічних наук 26.02.2016 р. Д 35.052.06
685 Амфіфільні поверхнево-активні олігомери на основі піромелітового діангідриду та їх колоїдно-хімічні властивості Хоменко Олена Ігорівна д.хім.н., доц. Будішевська Ольга Григорівна кандидата хімічних наук 22.02.2016 р. Д 35.052.01
686 Синтез та властивості алкілових, карбо- та гетероциклічних естерів тіосульфокислот Монька Наталія Ярославівна д.хім.н., проф. Лубенець Віра Ільківна кандидата хімічних наук 22.02.2016 р. Д 35.052.01
687 Економічна довіра як чинник результативної діяльності машинобудівного підприємства Бонецький Орест Олегович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович кандидата економічних наук 15.02.2016 р. Д 35.052.03
688 Економічне оцінювання інновацій машинобудівних підприємств Сиротинська Наталія Миколаївна д.е.н., проф. Мельник Ольга Григорівна кандидата економічних наук 15.02.2016 р. Д 35.052.03
689 Показники та методи оцінювання економічного потенціалу машинобудівних підприємств Лесик Лілія Іванівна д.е.н., проф. Козик Василь Васильович кандидата економічних наук 12.02.2016 р. Д 35.052.03
690 Адаптивне планування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств Андрійчук Юлія Артурівна д.е.н., проф. Захарчин Галина Миронівна кандидата економічних наук 12.02.2016 р. Д 35.052.03
691 Система комп’ютерного перекладу української жестової мови з використанням граматично доповненої онтології Лозинська Ольга Володимирівна д.т.н., проф. Пасічник Володимир Володимирович кандидата технічних наук 10.02.2016 р. Д 35.052.05
692 Моделі для оцінки ризику експлуатації системи радіоуправління безпілотним літальним апаратом Мащак Андрій Володимирович к.т.н., доц. Озірковський Леонід Деонісійович кандидата технічних наук 05.02.2016 р. Д 35.052.10
693 Розроблення завадозахищених систем передавання інформації на основі псевдовипадкових коливань та фрактальних сигналів Політанський Руслан Леонідович д.т.н., проф. Бобало Юрій Ярославович доктора технічних наук 05.02.2016 р. Д 35.052.10
694 Розвиток теорії та аналітичних методів підвищення ефективності проектування лінійних пасивних пристроїв для інтегрованих схем надвисокочастотного діапазону Оборжицький Валерій Іванович д.т.н., проф. Прудиус Іван Никифорович доктора технічних наук 04.02.2016 р. Д 35.052.10
695 Синтез та властивості поверхнево-активних полімерів з трет-бутилпероксиаралкільними фрагментами та інтерполіелектролітних комплексів на їх основі М’ягкота Олеся Степанівна д.хім.н., доц. Заіченко Олександр Сергійович кандидата хімічних наук 01.02.2016 р. Д 35.052.01
696 Науково-прикладні основи проектування функціонально-орієнтованих технологій машинобудування засобами паралельного інжинірингу Ступницький Вадим Володимирович д.т.н., проф. Грицай Ігор Євгенович доктора технічних наук 20.01.2016 р. Д 35.052.06
697 Покращення характеристик шпиндельного вузла за рахунок оптимізації геометричних параметрів пневматичної опори Віштак Інна Вікторівна д.т.н., проф. Савуляк Валерій Іванович кандидата технічних наук 20.01.2016 р. Д 35.052.06
698 Науково-практичні основи створення високоефективного пилоочисного обладнання комбінованої дії Куц Віктор Петрович д.т.н., проф. Гумницький Ярослав Михайлович доктора технічних наук 29.12.2015 р. Д 35.052.09
699 Методи опрацювання аерокосмічних та картографічних матеріалів для відображення об’єктів історичного середовища Четверіков Борис Володимирович д.т.н., проф. Дорожинський Олександр Людомирович кандидата технічних наук 28.12.2015 р. Д 35.052.12