Каталог дисертацій


Тема дисертації Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
601 Застосування супутникових та наземних даних для побудови моделей гравітаційного поля Землі Лук’янченко Юрій Олександрович д.ф-м.н., проф. Марченко Олександр Миколайович кандидата технічних наук 27.05.2016 р. Д 35.052.12
602 Математичне та програмне забезпечення управління веб-проектами за умов невизначеності Алєксєєва Катерина Андріївна д.т.н., професор Пелещишин Андрій Миколайович кандидата технічних наук 27.05.2016 р. Д 35.052.05
603 Математичні моделі розподілу густини надр планет та їх гравітаційних полів Фис Михайло Михайлович д.т.н., проф. Черняга Петро Гервазійович доктора технічних наук 27.05.2016 р. Д 35.052.12
604 Методи та засоби моделювання петлі Бойда у військових застосуваннях з використанням онтологічного підходу Оборська Оксана Володимирівна д. т. н., проф. Литвин Василь Володимирович кандидата технічних наук 27.05.2016 р. Д 35.052.05
605 Актуалізація параметрів методики відносних супутникових спостережень для створення опорних геодезичних мереж Пішко Юлія Романівна д. т. н., проф. Костецька Яромира Михайлівна кандидата технічних наук 26.05.2016 р. Д 35.052.12
606 Геодезичний контроль надземних переходів магістральних газопроводів із застосуванням електронних тахеометрів у безрефлекторному режимі вимірювань Кухтар Денис Васильович д.т.н., проф. Ільків Євген Юрійович кандидата технічних наук 26.05.2016 р. Д 35.052.12
607 Моделі та методи проектування композиційних матеріалів з врахуванням теплофізичних характеристик Яворський Назарій Борисович д.ф-м.н., проф. Кособуцький Петро Сидорович кандидата технічних наук 19.05.2016 р. Д 35.052.05
608 Механізми наноструктурування внутрішнього вільного простору в скло-керамічних матеріалах електронної техніки Клим Галина Іванівна д.ф-м.н., проф. Шпотюк Олег Йосипович доктора технічних наук 19.05.2016 р. Д 35.052.13
609 Вдосконалення методів автоматизованого проектування тепловідвідних елементів радіоелектронних апаратів Огренич Євген Вікторович к.т.н., доц. Шило Галина Миколаївна кандидата технічних наук 19.05.2016 р. Д 35.052.05
610 Екстрагування біологічно активних речовин з біомаси gladiolus imbricatus, культивованої в умовах in vitro Крвавич Анна Сергіївна д.х.н., проф. Новіков Володимир Павлович кандидата технічних наук 17.05.2016 р. Д 35.052.09
611 Екстрагування шроту рослинної сировини з метою одержання комплексу біологічно активних сполук Павлюк Інесса Віталіївна д.х.н., проф. Новіков Володимир Павлович кандидата технічних наук 17.05.2016 р. Д 35.052.09
612 Самоущільнювальні бетони, армовані дисперсними волокнами Стечишин Михайло Степанович д.т.н., проф. Саницький Мирослав Андрійович кандидата технічних наук 13.05.2016 р. Д 35.052.17
613 Вітросонячні системи електроживлення малопотужних споживачів Климко Володимир Іванович кандидата технічних наук кандидата технічних наук 13.05.2016 р. Д 35.052.02
614 Розроблення полівінілхлорид-полістирольних пластикатів і композитів на їхній основі Ларук Юрій Валерійович д.т.н., проф. Левицький Володимир Євстахович кандидата технічних наук 13.05.2016 р. Д 35.052.07
615 Оптимальне проектування реконструкції та підсилення стрижневих металевих конструкцій Балук Ігор Мирославович к.т.н., проф. Пелешко Іван Дмитрович кандидата технічних наук 13.05.2016 р. Д 35.052.17
616 Одержання мономерів для полікарбоксилатів на основі гідрокси(полі)алкіленокси(мет)акрилатів Гладій Андрій Ігорович д.х.н., проф. Ятчишин Йосип Йосипович кандидата технічних наук 13.05.2016 р. Д 35.052.07
617 Синтез псевдополіамінокислот розгалуженої будови та формування водних нанорозмірних дисперсій Тарас Роман Степанович д. х. н., с.н.с. Самарик Володимир Ярославович кандидата хімічних наук 05.05.2016 р. Д 35.052.01
618 Дедіазоніювання ароматичних бісдіазонієвих солей в умовах реакцій зандмейєра та аніонарилювання Яцюк Віталій Миколайович д.х.н. Грищук Богдан Дмитрович кандидата хімічних наук 05.05.2016 р. Д 35.052.01
619 Економічне оцінювання інноваційності розвитку машинобудівних підприємств Скворцов Денис Ігорович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович кандидата економічних наук 29.04.2016 р. Д 35.052.03
620 Оцінювання та запобігання управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств Ковальчук Галина Романівна д.е.н., проф. Подольчак Назар Юрійович кандидата економічних наук 29.04.2016 р. Д 35.052.03
621 Розроблення елементів сенсорної техніки на основі структур кремній-на-ізоляторі та мікрокристалів кремнію, модифікованих домішками бору і нікелю Ховерко Юрій Миколайович д.т.н., проф. Дружинін Анатолій Олександрович доктора технічних наук 14.04.2016 р. Д 35.052.13
622 Науково-технічні засади розроблення еталона одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі Ільницька Тетяна Мар’янівна к.т.н., доц. Паракуда Василь Васильович кандидата технічних наук 14.04.2016 р. Д 35.052.21
623 Вплив образів архітектурної спадщини вавилона на формування світової архітектури Аль-Ода Насір Алі Абдульхуссейн к.арх., доц. Єксарьова Надія Максимівна кандидата архітектури 12.04.2016 р. Д 35.052.11
624 Архітектурно-містобудівні принципи формування оптово-роздрібних продовольчих ринкових комплексів Шлапко Леся Володимирівна д.арх., проф. Ніколаєнко Володимир Анатолійович кандидата архітектури 12.04.2016 р. Д 35.052.11
625 Публічний статус громадських об’єднань в Україні: адміністративно-правовий аспект Соха Станіслав Ігорович к.ю.н., проф. Ковалів Мирослав Володимирович кандидата юридичних наук 11.04.2016 р. Д 35.052.19
626 Відповідальність за правопорушення у бюджетній сфері: адміністративно-правові та фінансово-правові аспекти Проць Іванна Миколаївна к.ю.н., проф. Назар Юрій Степанович кандидата юридичних наук 11.04.2016 р. Д 35.052.19
627 Зовнішнє залучення коштів на машинобудівні підприємства Задерецька Роксолана Іванівна д.е.н., проф. Партин Галина Остапівна кандидата економічних наук 08.04.2016 р. Д 35.052.03
628 Одержання бітумів і бітумних емульсій, модифікованих інден-кумароновими смолами Гриценко Юрій Борисович д.т.н., проф. Пиш'єв Сергій Вікторович кандидата технічних наук 08.04.2016 р. Д 35.052.07
629 Формування і реалізація стратегій інвестування машинобудівних підприємств Паук Оксана Євгеніївна к.е.н., проф. Козик Василь Васильович кандидата економічних наук 08.04.2016 р. Д 35.052.03
630 Деструктивна переробка вуглеводневої сировини в неорганічних розплавах Черноусов Євген Юрійович д.т.н., проф. Глікін Марат Аронович кандидата технічних наук 08.04.2016 р. Д 35.052.07
631 Державне управління інститутами спільного інвестування в національному господарстві Шпакович Ірина Романівна д.е.н., проф. Олексів Ігор Богданович кандидата економічних наук 06.04.2016 р. Д 35.052.03
632 Формування та використання інвестиційних портфелів підприємства Саталкіна Лілія Олександрівна д.е.н., доц. Скибінський Олександр Станіславович кандидата економічних наук 06.04.2016 р. Д 35.052.03
633 Міцність та деформативність залізобетонних стиснуто-зігнутих елементів, підсилених залізобетонною обоймою при дії навантаження Країнський Павло Іванович д.т.н., проф. Бліхарський Зіновій Ярославович кандидата технічних наук 01.04.2016 р. Д 35.052.17
634 Міцність і деформативність комбінованих металевих систем, об’єднаних у сумісну роботу зі залізобетонною плитою Вибранець Юрій Юрійович к.т.н., доц. Іваник Іван Григорович кандидата технічних наук 01.04.2016 р. Д 35.052.17
635 Розроблення нанорозмірних світловипромінювальних структур на основі амбіполярних карбазоловмісних напівпровідників Іванюк Христина Богданівна д.т.н., проф. Стахіра Павло Йосипович кандидата технічних наук 31.03.2016 р. Д 35.052.13
636 Міцність та деформативність дощатоклеєних балок армованих склопластиковою та базальтовою арматурою Сурмай Михайло Ігорович д.т.н., проф. Демчина Богдан Григорович кандидата технічних наук 31.03.2016 р. Д 35.052.17
637 Фізичні властивості ортоалюмінату ітрію, легованого марганцем, для люмінесцентної дозиметрії іонізуючого випромінювання Жидачевський Ярослав Антонович д.ф-м.н., проф. Убізський Сергій Борисович доктора технічних наук 31.03.2016 р. Д 35.052.13
638 Міцність та деформативність пінобетонних плит на продавлювання штампом Демчина Христина Богданівна д.т.н., проф. Коваль Петро Миколайович кандидата технічних наук 31.03.2016 р. Д 35.052.17
639 Інноваційне відтворення основних засобів на підприємствах Анісімова Марія Вікторівна д.е.н., проф. Скворцов Ігор Борисович кандидата економічних наук 28.03.2016 р. Д 35.052.03
640 Розвиток системи залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства Бирка Марія Ігорівна д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович кандидата економічних наук 28.03.2016 р. Д 35.052.03
641 Методи та програмно-апаратні засоби опрацювання сигналів з поліпараметричною інформаційною ентропією Мельничук Степан Іванович д.т.н., проф. Николайчук Ярослав Миколайович доктора технічних наук 25.03.2016 р. Д 35.052.08
642 Ідентифікація інтервальних моделей об’єктів з розподіленими параметрами на основі поведінкових моделей бджолиної колонії Порплиця Наталія Петрівна д.т.н., проф. Дивак Микола Петрович кандидата технічних наук 24.03.2016 р. Д 35.052.05
643 Моделювання та забезпечення функціональної придатності статичних систем методами аналізу інтервальних даних Крепич Світлана Ярославівна д.т.н., проф. Стахів Петро Григорович кандидата технічних наук 24.03.2016 р. Д 35.052.05
644 Методи та засоби забезпечення надвисокої роздільної здатності зображень з флуктуаційною функцією інтенсивності Ізонін Іван Вікторович д.т.н., проф. Пелешко Дмитро Дмитрович кандидата технічних наук 11.03.2016 р. Д 35.052.14
645 Управління поведінкою персоналу підприємства на засадах корпоративної культури кандидата економічних наук Космина Юрій Михайлович д.е.н., проф. Захарчин Галина Миронівна кандидата економічних наук 11.03.2016 р. Д 35.052.03
646 Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств Том’юк Олеся Ярославівна к.е.н., доц. Юринець Оксана Василівна кандидата економічних наук 11.03.2016 р. Д 35.052.03
647 Методи та засоби аналізу надійності функціонування програмного забезпечення з урахуванням етапів життєвого циклу Яковина Віталій Степанович д.т.н., проф. Федасюк Дмитро Васильович доктора технічних наук 11.03.2016 р. Д 35.052.05
648 Математичне моделювання неізотермічного вологоперенесення та в’язко-пружного деформування у середовищах з фрактальною структурою Шиманський Володимир Михайлович д.т.н., проф. Соколовський Ярослав Іванович кандидата технічних наук 10.03.2016 р. Д 35.052.05
649 Математичне моделювання дифузійних потоків у двофазних стохастично неоднорідних шаруватих структурах Давидок Анастасія Євгенівна д.т.н., проф. Чернуха Ольга Юріївна кандидата технічних наук 10.03.2016 р. Д 35.052.05
650 Естери 4-формілпіразол-3-карбонових кислот у синтезі нових функціональних та конденсованих похідних піразолу Барус Маріанна Маринівна д.хім.н., проф. Вовк Михайло Володимирович кандидата хімічних наук 04.03.2016 р. Д 35.052.01
651 Синтез, хімічні та біологічні властивості нових функціоналізованих похідних 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів Зварич Віктор Ігорович д.хім.н., проф. Новіков Володимир Павлович кандидата хімічних наук 04.03.2016 р. Д 35.052.01
652 Засоби теплометрії на базі термоелектричних перетворювачів теплового потоку Декуша Леонід Васильович д.т.н., проф. Бабак Віталій Павлович доктора технічних наук 26.02.2016 р. Д 35.052.08
653 Підвищення рівня екологічної безпеки шляхом удосконалення роботи міських очисних споруд Шандрович Віра Тарасівна д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович кандидата технічних наук 26.02.2016 р. К 35.052.22
654 Вплив геометричних параметрів на навантажувальну здатність опорно–поворотного пристрою автокранів Федик Василь Володимирович д.т.н., проф. Малащенко Володимир Олександрович кандидата технічних наук 26.02.2016 р. Д 35.052.06
655 Підвищення ефективності системи рекуперації енергії колісних транспортних засобів з електричним приводом Дембіцький Валерій Миколайович к.т.н., доц. Сітовський Олег Пилипович кандидата технічних наук 26.02.2016 р. К 35.052.20
656 Параметричний синтез енергоощадного багатомасового ланцюгового привода Полуян Анатолій Вікторович д.т.н., проф. Пилипенко Олег Іванович кандидата технічних наук 26.02.2016 р. Д 35.052.06
657 Амфіфільні поверхнево-активні олігомери на основі піромелітового діангідриду та їх колоїдно-хімічні властивості Хоменко Олена Ігорівна д.хім.н., доц. Будішевська Ольга Григорівна кандидата хімічних наук 22.02.2016 р. Д 35.052.01
658 Синтез та властивості алкілових, карбо- та гетероциклічних естерів тіосульфокислот Монька Наталія Ярославівна д.хім.н., проф. Лубенець Віра Ільківна кандидата хімічних наук 22.02.2016 р. Д 35.052.01
659 Економічна довіра як чинник результативної діяльності машинобудівного підприємства Бонецький Орест Олегович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович кандидата економічних наук 15.02.2016 р. Д 35.052.03
660 Економічне оцінювання інновацій машинобудівних підприємств Сиротинська Наталія Миколаївна д.е.н., проф. Мельник Ольга Григорівна кандидата економічних наук 15.02.2016 р. Д 35.052.03
661 Показники та методи оцінювання економічного потенціалу машинобудівних підприємств Лесик Лілія Іванівна д.е.н., проф. Козик Василь Васильович кандидата економічних наук 12.02.2016 р. Д 35.052.03
662 Адаптивне планування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств Андрійчук Юлія Артурівна д.е.н., проф. Захарчин Галина Миронівна кандидата економічних наук 12.02.2016 р. Д 35.052.03
663 Система комп’ютерного перекладу української жестової мови з використанням граматично доповненої онтології Лозинська Ольга Володимирівна д.т.н., проф. Пасічник Володимир Володимирович кандидата технічних наук 10.02.2016 р. Д 35.052.05
664 Моделі для оцінки ризику експлуатації системи радіоуправління безпілотним літальним апаратом Мащак Андрій Володимирович к.т.н., доц. Озірковський Леонід Деонісійович кандидата технічних наук 05.02.2016 р. Д 35.052.10
665 Розроблення завадозахищених систем передавання інформації на основі псевдовипадкових коливань та фрактальних сигналів Політанський Руслан Леонідович д.т.н., проф. Бобало Юрій Ярославович доктора технічних наук 05.02.2016 р. Д 35.052.10
666 Розвиток теорії та аналітичних методів підвищення ефективності проектування лінійних пасивних пристроїв для інтегрованих схем надвисокочастотного діапазону Оборжицький Валерій Іванович д.т.н., проф. Прудиус Іван Никифорович доктора технічних наук 04.02.2016 р. Д 35.052.10
667 Синтез та властивості поверхнево-активних полімерів з трет-бутилпероксиаралкільними фрагментами та інтерполіелектролітних комплексів на їх основі М’ягкота Олеся Степанівна д.хім.н., доц. Заіченко Олександр Сергійович кандидата хімічних наук 01.02.2016 р. Д 35.052.01
668 Науково-прикладні основи проектування функціонально-орієнтованих технологій машинобудування засобами паралельного інжинірингу Ступницький Вадим Володимирович д.т.н., проф. Грицай Ігор Євгенович доктора технічних наук 20.01.2016 р. Д 35.052.06
669 Покращення характеристик шпиндельного вузла за рахунок оптимізації геометричних параметрів пневматичної опори Віштак Інна Вікторівна д.т.н., проф. Савуляк Валерій Іванович кандидата технічних наук 20.01.2016 р. Д 35.052.06
670 Науково-практичні основи створення високоефективного пилоочисного обладнання комбінованої дії Куц Віктор Петрович д.т.н., проф. Гумницький Ярослав Михайлович доктора технічних наук 29.12.2015 р. Д 35.052.09
671 Методи опрацювання аерокосмічних та картографічних матеріалів для відображення об’єктів історичного середовища Четверіков Борис Володимирович д.т.н., проф. Дорожинський Олександр Людомирович кандидата технічних наук 28.12.2015 р. Д 35.052.12