Вітросонячні системи електроживлення малопотужних споживачів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
кандидата технічних наук
Спеціальність
05.09.03 — електротехнічні комплекси та системи
Дата захисту
13.05.2016 12:03
Статус
дисертація захищена