Розроблення полівінілхлорид-полістирольних пластикатів і композитів на їхній основі

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Левицький Володимир Євстахович
Спеціальність
05.17.06 — технологія полімерних і композиційних матеріалів
Дата захисту
13.05.2016 08:47
Статус
дисертація захищена