Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Оцінювання та розвиток компетентностей працівників апарату управління підприємств
Дарміць Р.З.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
21.02.2020
Д 35.052.03
Активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності
Комарницька Г.О.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
21.02.2020
Д 35.052.03
Професійна підготовка бакалаврів у галузі права в університетах Канади
Столярчук Л.Б.
д.пед.н., проф. Мукан Н.В.
кандидата педагогічних наук
05.02.2020
К 35.052.24
Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук у галузі журналістики в університетах США
Марціхів Х.Р.
д.пед.н., проф. Мукан Н.В.
кандидата педагогічних наук
04.02.2020
К 35.052.24
Розвиток тьюторства у закладах вищої освіти Німеччини
Іваницька О.С.
д.пед.н., проф. Мукан Н.В.
кандидата педагогічних наук
04.02.2020
К 35.052.24
Формування та використання нафтогазових стратегічних резервів національної економіки України
Дудкін О.М.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
24.01.2020
Д 35.052.03
Інструментарій та моделі оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств
Ємельянов О.Ю.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
24.01.2020
Д 35.052.03
Оцінювання вартості інноваційних технологій на підприємствах
Міркунова Т.І.
Козик В.В.
кандидата економічних наук
27.12.2019
Д 35.052.03
Високоміцні бетони транспортного призначення з підвищеною довговічністю
Гуняк О.М.
д.т.н., проф. Соболь Х.С.
кандидата технічних наук
23.12.2019
Д 35.052.17
Надшвидкотверднучі портландцементні композиції та модифіковані високоміцні бетони на їх основі
Олевич Ю.В.
д.т.н., доц. Марущак У.Д.
кандидата технічних наук
23.12.2019
Д 35.052.17
Технології отримання монокристалів боратів, ванадатів, вольфраматів та моліб датів для активних елементів лазерів з довжинами хвиль 1,06 і 1,5 мкм
Шеховцов О.М.
д.т.н., с.н.с. Космина М. Б
доктора технічних наук
19.12.2019
Д 35.052.13
Синтез та властивості поверхнево-активних блочно-гребенеподібних кополімерів на основі пег- та фторовмісних метакрилатів
Паюк О.Л.
д.х.н. Заіченко О.С.
кандидата хімічних наук
16.12.2019
Д 35.052.01
Масообмін у процесах розчинення у шарі дисперсного матеріалу
Данилюк О.М.
д.т.н., проф. Атаманюк В.М
кандидата технічних наук
16.12.2019
Д 35.052.09
Електрофільна гетероциклізація 2-алкеніл(алкініл)тіо(селено)хінолін-3-карбальдегідів
Філак І.О.
к.х.н., доц. Онисько М.Ю.
кандидата хімічних наук
16.12.2019
Д 35.052.01
Інтервальні моделі процесів забруднення атмосфери шкідливими викидами автотранспорту та методи їх ідентифікації
Маслияк Ю.Б.
д.т.н., проф. Дивак М. П.
кандидата технічних наук
13.12.2019
Д 35.052.05
Математичне моделювання конвективного процесу сушіння деревини з урахуванням границі фазових переходів
Борецька І.Б.
д.т.н., проф. Соколовський Я. І.
кандидата технічних наук
13.12.2019
Д 35.052.05
Лінгвістичні методи та засоби планування надання освітніх послуг з використанням Веб-спільнот
Шілінг А.Ю.
д.т.н., проф. Жежнич П.І.
кандидата технічних наук
12.12.2019
Д 35.052.05
Математичне та програмне забезпечення протидії інфор маційній пропаганді в соціальних середовищах Інтернету
Вус В.А.
д.т.н., проф. Пелещишин А.М.
кандидата технічних наук
12.12.2019
Д 35.052.05
Моделі розвитку та державне регулювання людського капіталу в умовах глобалізації
Шахно А.Ю.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
09.12.2019
Д 35.052.03
Теоретико-експериментальне обґрунтування методів підвищення точності тригонометричного та геометричного нівелювання
Перій С.С.
д.т.н., проф. Третяк К.Р.
доктора технічних наук
06.12.2019
Д 35.052.12
Інформаційна технологія експрес-аналізу даних геоелектромагнітних спостережень
Савків Л.Г.
к.ф.-м.н., с.н.с Ладанівський Б.Т.
кандидата технічних наук
06.12.2019
Д 35.052.14
Інформаційна технологія розроблення та ідентифікації латентних зображень
Троян О.А.
д.т.н., проф. Назаркевич М.А.
кандидата технічних наук
06.12.2019
Д 35.052.14
Електро- і магнітотранспортні властивості базових сенсорних ниткоподібних кристалів Si, Ge, InSb, GaSb в околі переходу метал-діелектрик
Лях-Кагуй Н.С.
д.т.н., проф. Дружинін А.О.
доктора технічних наук
05.12.2019
Д 35.052.13
Удосконалення методу і технічних засобів для бездемонтажного метрологічного перевіряння побутових лічильників газу
Лютенко Т.В.
д.т.н., проф. Середюк О. Є.
кандидата технічних наук
05.12.2019
Д 35.052.21
Теорія імпульсів в урбаністичному розвитку великого міста
Павлів А.П.
д.арх., проф. Черкес Б.С.
доктора архітектури
02.12.2019
Д 35.052.11
Відтворення архітектурно-просторової структури монастирів Чину Святого Василія Великого Західної України
Знак І.Б.
к.філос.н, доц. Ремешило-Рибчинська О.І.
кандидата архітектури
02.12.2019
Д 35.052.11
Кримінологічні заходи запобігання злочинам у сфері господарської діяльності, які вчиняються службовими особами
Дунас М.О.
к.ю.н., доц. Сорока С.О.
кандидата юридичних наук
30.11.2019
К 35.052.23
Прогнозування значення температури за перехідним процесом із використанням нейронних мереж
Лопатко О.О.
д.т.н., проф. Микитин І.П.
кандидата технічних наук
29.11.2019
Д 35.052.08
Моделі та методи побудови операційних вузлів для полів галуа, які використовуються при криптографічному захисті інформації на основі еліптичних кривих
Рахма Мохаммед Кадім Рахма
д.т.н.,проф. Глухов В.С.
кандидата технічних наук
29.11.2019
Д 35.052.08
Підвищення паливоощадності автотранспортного засобу формуванням раціональних законів та алгоритмів перемикання передач трансмісії
Пельо Р.А.
д.т.н., проф. Гащук П. М.
кандидата технічних наук
29.11.2019
К 35.052.20