Вступ 2020: рейтингові списки

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Організаційно-правові форми кадрової політики в органах прокуратури Східної Галичини 1867–1939 років: історико-правове дослідження
Кухарчук Х.І.
д.ю.н., проф. Макарчук В.С.
кандидата юридичних наук
20.10.2020
Д 35.052.19
Децентралізація публічної влади в правовій теорії та державотворчій практиці
Ременяк О. В.
д.ю.н., проф. Ковальчук В.Б.
кандидата юридичних наук
20.10.2020
Д 35.052.19
Електрофільна гетероциклізація алкеніл- та алкінілфункціоналізованих азинів в синтезі поліядерних гетероциклічних систем
Онисько М.Ю.
д.х.н., проф. Обушак М.Д.
доктора хімічних наук
19.10.2020
Д 35.052.01
Прокурор в кримінальному процесі
Шульган І.І.
д.ю.н., проф. Ортинський В.Л.
кандидата юридичних наук
17.10.2020
К 35.052.23
Технологія формування гідрогелевих засобів медичного призначення на основі поліакриламіду з використанням реакційноздатних поліпероксидів
Носова Н.Г.
д.х.н., проф. Самарик В.Я.
доктора технічних наук
16.10.2020
Д 35.052.07
Гарантії прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження під час проведення слідчих (розшукових) дій
Цилюрик І.І.
к.ю.н, доц. Кушпіт В.П.
кандидата юридичних наук
16.10.2020
К 35.052.23
Насильницькі дії, що вчиняються щодо жінок: причини та запобігання
Ліщук Н.О.
к.ю.н., доц. Якимова С.В.
кандидата юридичних наук
16.10.2020
К 35.052.23
Функціоналізовані похідні 1(2)-аміно-9,10-антрацендіону: синтез та біологічна активність
Стасевич М.В.
д.х.н., проф. Вовк М.В.
доктора хімічних наук
05.10.2020
Д 35.052.01
Розвиток архітектури м. Вінниці наприкінці XIX – у першій половині XX ст.
Субін-Кожевнікова А.С.
к.арх., доцент Смоляк В.В.
кандидата архітектури
02.10.2020
Д 35.052.11
Пізній модерн в архітектурі Одеси (1906-1914 рр.)
Полонська О.М.
д.арх., проф. Бевз М.В.
кандидата архітектури
02.10.2020
Д 35.052.11
Архітектура класицистичних палацово-паркових комплексів Вінниччини кінця XVIII початку ХХ століття
Хороша О.І.
к.арх., доцент Смоляк В.В.
кандидата архітектури
01.10.2020
Д 35.052.11
Архітектурно-планувальні вирішення дерев’яних рекреаційних об’єктів Карпатського регіону
Савчук А.І.
д.т.н., проф. Габрель М.М.
кандидата архітектури
01.10.2020
Д 35.052.11
Методи і засоби підвищення точності вимірювання температури термоелектричними перетворювачами з неоднорідними термопарами
Кочан О.В.
Микийчук М.М.
доктора технічних наук
25.09.2020
Д 35.052.08
Режими та характеристики енергоблоку електростанції з додатковим робочим трансформатором власних потреб
Пастух О.Р.
к.т.н., доц. Лисяк Г.М.
кандидата технічних наук
25.09.2020
Д 35.052.02
Наукові основи і технологія каталітичного одержання ненасичених карбонових кислот та естерів
Небесний Р. В.
Піх З.Г.
доктора технічних наук
25.09.2020
Д 35.052.07
Система керування електроприводом нафтовидобувної установки на основі нейронної мережі
Андреїшин А.С.
д.т.н., проф. Маляр А.В.
кандидата технічних наук
25.09.2020
Д 35.052.02
Педагогічні умови наступності професійної підготовки майбутніх фармацевтів у системі коледж-медична академія
Кіщук В.М.
Романовська Л.І.
кандидата педагогічних наук
23.09.2020
К 35.052.24
Формування педагогічної культури майбутніх соціальних працівників на засадах акмеологічного підходу в закладах вищої освіти
Келемен А.В.
Романовська Л.І.
кандидата педагогічних наук
23.09.2020
К 35.052.24
Розвиток української дошкільної освіти й виховання в США та Канаді
Рудницька-Юрійчук І.Р.
Романюк С.З.
кандидата педагогічних наук
22.09.2020
К 35.052.24
Підготовка дитини до школи в системі дошкілької освіти Республіки Польща
Микитейчук Х.І.
Олійник М.І.
кандидата педагогічних наук
22.09.2020
К 35.052.24
Розвиток теоретичних засад змісту освіту в середніх школах України (друга половина XIX - початок XX століття)
Вихрущ Н.Б.
Щербяк Ю.А.
кандидата педагогічних наук
21.09.2020
К 35.052.24
Формування системи забезпечення якості вищої освіти Швеції
Цюк О.А.
Заячук Ю.Д.
кандидата педагогічних наук
21.09.2020
К 35.052.24
Екологічна безпека рекреаційних територій (на прикладі національного природного парку «Вижницький»
Колотило М.П
д.біол.н., проф. Масікевич Ю.Г
кандидата технічних наук
16.09.2020
К 35.052.22
Методи і моделі визначення електричного навантаження цивільних об’єктів з використанням графічного і макромоделювання та фрактальних властивостей
Бондарчук А.С.
д.т.н., проф. Лежнюк П.Д.
доктора технічних наук
11.09.2020
Д 35.052.02
Стратегічне управління інноваційністю підприємств
Колещук О.Я.
д.е.н., проф. Прохорова В.В.
доктора економічних наук
09.09.2020
Д 35.052.03
Міцність та деформативність скляних багатошарових плит
Осадчук Т.Ю.
д.т.н., проф. Демчина Б.Г.
кандидата технічних наук
04.09.2020
Д 35.052.17
Неавтоклавний пінобетон для шарів дорожніх одягів автомобільних доріг
Горніковська І.Б.
к.т.н., доц. Каганов В.О.
кандидата технічних наук
03.09.2020
Д 35.052.17
Оцінка екологічної небезпеки від хімічного впливу військової діяльності на довкілля
Іващенко О.В.
д.т.н., проф. Мальований М.С.
кандидата технічних наук
03.09.2020
К 35.052.22
Лужноактивовані композиційні портландцементи з високою ранньою міцністю та наномодифіковані бетони на їх основі
Кропивницька Т.П.
д.т.н., проф. Саницький М.А.
доктора технічних наук
03.09.2020
Д 35.052.17
Підвищення енергетичної ефективності робочих машин з отто-двигунами засобами hard-soft-технології
Нікіпчук С.В.
д.т.н., проф. Гащук П.М.
кандидата технічних наук
29.07.2020
Д 35.052.06