Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Підвищення ефективності ребристо-стержневої випромінювальної структури з використанням плазмового розряду
Тепляков І.Ю.
к.ф.-м.н.,доц. Гоблик В.В.
кандидата технічних наук
10.07.2020
Д 35.052.10
Підвищення енергоефективності та якості обслуговування інтегрованих мереж LTE/WI-FI
Кагало І.О.
д.т.н., проф. Климаш М.М.
кандидата технічних наук
10.07.2020
Д 35.052.10
Підвищення енергетичної ефективності робочих машин з отто-двигунами засобами hard-soft-технології
Нікіпчук С.В.
д.т.н., проф. Гащук П.М.
кандидата технічних наук
24.06.2020
Д 35.052.06
Наукові засади забезпечення міцності та збільшення експлуатаційного ресурсу котлоагрегатів теплоелектростанцій з пошкодженнями
Будз С.Ф.
д.ф.-м.н., с.н.с. Дробенко Б.Д..
доктора технічних наук
24.06.2020
Д 35.052.06
Методи і моделі визначення електричного навантаження цивільних об’єктів з використанням графічного і макромоделювання та фрактальних властивостей
Бондарчук А.С.
д.т.н., проф. Лежнюк П.Д.
доктора технічних наук
15.05.2020
Д 35.052.02
Міцність та деформативність скляних багатошарових плит
Осадчук Т.Ю.
д.т.н., проф. Демчина Б.Г.
кандидата технічних наук
28.04.2020
Д 35.052.17
Неавтоклавний пінобетон для шарів дорожніх одягів автомобільних доріг
Горніковська І.Б.
к.т.н., доц. Каганов В.О.
кандидата технічних наук
27.04.2020
Д 35.052.17
Лужноактивовані композиційні портландцементи з високою ранньою міцністю та наномодифіковані бетони на їх основі
Кропивницька Т.П.
д.т.н., проф. Саницький М.А.
доктора технічних наук
27.04.2020
Д 35.052.17
Оцінка екологічної небезпеки від хімічного впливу військової діяльності на довкілля
Іващенко О.В.
д.т.н., проф. Мальований М.С.
кандидата технічних наук
10.04.2020
К 35.052.22
Розвиток архітектури м. Вінниці наприкінці XIX – у першій половині XX ст.
Субін-Кожевнікова А.С.
к.арх., доцент Смоляк В.В.
кандидата архітектури
03.04.2020
Д 35.052.11
Пізній модерн в архітектурі Одеси (1906-1914 рр.)
Полонська О.М.
д.арх., проф. Бевз М.В.
кандидата архітектури
03.04.2020
Д 35.052.11
Архітектура класицистичних палацово-паркових комплексів Вінниччини кінця XVIII початку ХХ століття
Хороша О.І.
к.арх., доцент Смоляк В.В.
кандидата архітектури
02.04.2020
Д 35.052.11
Архітектурно-планувальні вирішення дерев’яних рекреаційних об’єктів Карпатського регіону
Савчук а.І.
д.т.н., проф. Габрель М.М.
кандидата архітектури
02.04.2020
Д 35.052.11
Режими та характеристики енергоблоку електростанції з додатковим робочим трансформатором власних потреб
Пастух О.Р.
к.т.н., доц. Лисяк Г.М.
кандидата технічних наук
27.03.2020
Д 35.052.02
Оцінювання та розвиток компетентностей працівників апарату управління підприємств
Дарміць Р.З.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
21.02.2020
Д 35.052.03
Активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності
Комарницька Г.О.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
21.02.2020
Д 35.052.03
Професійна підготовка бакалаврів у галузі права в університетах Канади
Столярчук Л.Б.
д.пед.н., проф. Мукан Н.В.
кандидата педагогічних наук
05.02.2020
К 35.052.24
Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук у галузі журналістики в університетах США
Марціхів Х.Р.
д.пед.н., проф. Мукан Н.В.
кандидата педагогічних наук
04.02.2020
К 35.052.24
Розвиток тьюторства у закладах вищої освіти Німеччини
Іваницька О.С.
д.пед.н., проф. Мукан Н.В.
кандидата педагогічних наук
04.02.2020
К 35.052.24
Формування та використання нафтогазових стратегічних резервів національної економіки України
Дудкін О.М.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
24.01.2020
Д 35.052.03
Інструментарій та моделі оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств
Ємельянов О.Ю.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
24.01.2020
Д 35.052.03
Оцінювання вартості інноваційних технологій на підприємствах
Міркунова Т.І.
Козик В.В.
кандидата економічних наук
27.12.2019
Д 35.052.03
Високоміцні бетони транспортного призначення з підвищеною довговічністю
Гуняк О.М.
д.т.н., проф. Соболь Х.С.
кандидата технічних наук
23.12.2019
Д 35.052.17
Надшвидкотверднучі портландцементні композиції та модифіковані високоміцні бетони на їх основі
Олевич Ю.В.
д.т.н., доц. Марущак У.Д.
кандидата технічних наук
23.12.2019
Д 35.052.17
Технології отримання монокристалів боратів, ванадатів, вольфраматів та моліб датів для активних елементів лазерів з довжинами хвиль 1,06 і 1,5 мкм
Шеховцов О.М.
д.т.н., с.н.с. Космина М. Б
доктора технічних наук
19.12.2019
Д 35.052.13
Синтез та властивості поверхнево-активних блочно-гребенеподібних кополімерів на основі пег- та фторовмісних метакрилатів
Паюк О.Л.
д.х.н. Заіченко О.С.
кандидата хімічних наук
16.12.2019
Д 35.052.01
Масообмін у процесах розчинення у шарі дисперсного матеріалу
Данилюк О.М.
д.т.н., проф. Атаманюк В.М
кандидата технічних наук
16.12.2019
Д 35.052.09
Електрофільна гетероциклізація 2-алкеніл(алкініл)тіо(селено)хінолін-3-карбальдегідів
Філак І.О.
к.х.н., доц. Онисько М.Ю.
кандидата хімічних наук
16.12.2019
Д 35.052.01
Інтервальні моделі процесів забруднення атмосфери шкідливими викидами автотранспорту та методи їх ідентифікації
Маслияк Ю.Б.
д.т.н., проф. Дивак М. П.
кандидата технічних наук
13.12.2019
Д 35.052.05
Математичне моделювання конвективного процесу сушіння деревини з урахуванням границі фазових переходів
Борецька І.Б.
д.т.н., проф. Соколовський Я. І.
кандидата технічних наук
13.12.2019
Д 35.052.05