Поняття та загальні критерії індивідуалізації покарання при призначенні покарання за кримінальним правом України

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
к.ю.н. Коханюк Тетяна Сергіївна
Спеціальність
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Дата захисту
14.05.2021 10:00
Статус
дисертація захищена