Формування та розвиток венчурних структур в умовах активізації інноваційної діяльності

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н. проф. Кузьмін Олег Євгенович
Спеціальність
08.00.03 - економіка та управління національним господарством
Дата захисту
27.12.2023 14:00
Статус
дисертація захищена

Відеозапис захисту дисертації