Ринковий інструментарій формування та реалізації стратегій розвитку слабоурбанізованих територій в умовах трансформації національного господарства

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Крикавський Євген Васильович
Спеціальність
08.00.03 - Економіка та управління національним господарством
Дата захисту
15.12.2022 15:00
Статус
дисертація захищена

Відеозапис захисту дисертації