Планування та регулювання ризиків інвестування у житлове будівництво

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.е.н., проф. Козик Василь Васильович
Спеціальність
08.00.03 - економіка та управління національним господарством
Дата захисту
29.09.2021 16:00
Статус
дисертація захищена