Теорія та методика формування цифрової компетентності педагога в умовах неформальної освіти

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора педагогічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.пед.н., проф. Козловський Юрій Михайлович
Спеціальність
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Дата захисту
20.06.2024 10:00
Статус
дисертація захищена

Відеозапис захисту дисертації