Розробка методики комплексного дослідження змін поверхневих об’ємів острівних льодовиків Антарктичного узбережжя

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Глотов Володимир Миколайович
Спеціальність
05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту
14.05.2021 10:00
Статус
дисертація захищена