Лазерне мікро- наноструктурування та легування приповерхневих шарів напівпровідникових матеріалів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ф.-м.н.,проф. Попович Дмитро Іванович
Спеціальність
05.27.06 – Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки
Дата захисту
13.05.2021 14:30
Статус
дисертація захищена