Теоретичні основи формування архітектури залізничних вокзалів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора архітектури
Науковий керівник / консультанти
д.арх., доц. Диба Юрій Романович
Спеціальність
18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури
Дата захисту
28.12.2021 10:00
Статус
дисертація захищена