Несуча здатність та деформативність стиснутих дерев’яних елементів при локальному впливі високих температур

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Демчина Богдан Григорович
Спеціальність
05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди
Дата захисту
28.09.2021 13:00
Статус
дисертація подана до захисту