Тріщиностійкість дисперсно-армованого бетону

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Солодкий Сергій Йосифович
Спеціальність
05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби
Дата захисту
28.09.2021 10:00
Статус
дисертація подана до захисту