Теорія і практика використання дистанційного навчання у професійному розвитку вчителів закладів загальної середньої освіти

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора педагогічних наук
Науковий керівник / консультанти
Робота виконана самостійно
Спеціальність
13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти
Дата захисту
15.05.2024 12:00
Статус
дисертація захищена

Відеозапис захисту дисертації