Кримінальна відповідальність за постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н. проф. Марисюк Костянтин Богданович
Спеціальність
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Дата захисту
17.09.2021 10:00
Статус
дисертація захищена