Імпульсні регулятори нелінійних систем керування в тепловій енергетиці

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д. т. н., проф. Пістун Євген Павлович
Спеціальність
05.13.07 – Автоматизація процесів керування
Дата захисту
13.05.2021 12:00
Статус
дисертація захищена